37%
30%
9%
8%
7%
5%
Zjednoczona Prawica
Koalicja Obywatelska
Lewica
Konfederacja
Polska 2050
PSL-Koalicja Polska
Zjednoczona Prawica
37%
Koalicja Obywatelska
30%
Lewica
9%
Konfederacja
8%
Polska 2050
7%
PSL-Koalicja Polska
5%

37 proc. badanych chce oddać głos na Zjednoczoną Prawicę; 30 proc. - na Koalicję Obywatelską; 9 proc. na Lewicę; 8 proc. na Konfederację; 7 proc. - na Polskę 2050 Szymona Hołowni, a 5 proc. na PSL-Koalicję Polską - wynika z sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl.

Partia Jarosława Kaczyńskiego wraz z koalicjantami powiększyła przewagę nad Koalicją Obywatelską - wynika z nowego sondażu dla portalu wPolityce.pl. Respondenci pytani byli o to, na które ugrupowanie polityczne oddaliby głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę. 37 proc. badanych odpowiedziało, że chce zagłosować na Zjednoczoną Prawicę (PiS, Solidarna Polska i Partia Republikańska), co - jak informuje sondażownia - oznacza wzrost o 1 pkt proc. Chęć głosowania na KO wyraziło natomiast 30 proc. badanych (bez zmian). 

Na kolejnych miejscach uplasowały się: Lewica z 9-procentowym poparciem (bez zmian), Konfederacja - na którą głos chce oddać 8 proc. badanych (również bez zmian), Polska 2050 Szymona Hołowni z 7-procentowym poparciem (spadek o 1 pkt proc.) oraz PSL - Koalicja Polska - 5 proc. (bez zmian).

Sondaż. PiS powiększa przewagę nad KO, słaby wynik Polski 2050

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się - według badania - Kukiz'15 - z 2-procentowym poparciem oraz Porozumienie - z wynikiem 0 proc. Chęć głosowania na "inne ugrupowania" wyraziło 2 proc. respondentów. 
 
Według badania, deklarowana frekwencja w wyborach - gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę - wyniosłaby 63 proc., co oznacza spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. 
 
Spośród ankietowanych deklarujących chęć wzięcia udziału w wyborach 48 proc. zadeklarowało, że zdecydowanie weźmie udział w wyborach, a 15 proc. - raczej tak. Nie planuje brać udziału w głosowaniu 30 proc. respondentów (18 proc. - zdecydowanie nie, a 12 proc. - raczej nie). 7 proc. badanych nie ma zdania na ten temat. 
 
Sondaż został zrealizowany w dniach 24-27 marca 2023 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview), na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) liczącej 1047 próbie Polaków.

RadioZET.pl/PAP