Obserwuj w Google News

Kara dla Polski obniżona. Nowa decyzja TSUE. Jest jeden problem

2 min. czytania
21.04.2023 12:49
Zareaguj Reakcja

TSUE obniża karę dla Polski. Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej obniżył w piątek kwotę kary pieniężnej nałożonej na Polskę o połowę. Stawka zmieniła się z miliona na 500 tys. euro dziennie. Jest jedno "ale".

TSUE obniża karę dla Polski
fot. Wikimedia.commons

Nowa decyzja TSUE. Trybunał sprawiedliwości zdecydował w piątek ws. sporu prawnego wokół dyscyplinowania sędziów w Polsce. Chodzi o ustawę, która w Polsce przeszła 20 grudnia 2019 r. - dokument zmienił przepisy o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym, zapisy szybko zostały okrzyknięte "ustawą dyscyplinującą", "kagańcową”, wymierzoną w niezależność sędziów.

TSUE zmniejsza kary. Polska zapłaci mniej

O decyzji wiceprezesa poinformowano chwilę przed 13.00. Po zapoznaniu się ze zmianami prawnymi z 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości nakazał Polsce natychmiastową zmianę przepisów, jako godzących w prawo europejskie. Kontrowersje budziło wiele punktów, jednym z nich był choćby ten traktujący o prawie Izby Dyscyplinarnej SN do uchylania immunitetów sędziowskich. Polska tego nakazu nie wykonała i od 3 listopada 2021 r. licznik bije - codziennie naliczając nam karę 1 miliona euro. Budżet państwowy kar nie płaci, dlatego środki są potrącane z należnych Polakom funduszy unijnych.

W piątek doszło do przełomu, kwota dziennej okresowej kary pieniężnej nałożonej na Polskę została obniżona do 500 000 EUR. To, jak czytamy w dokumencie, konsekwencja ruchu rządu w tej sprawie z 10 marca 2023 r. Polska wystąpiła wtedy do Trybunału z wnioskiem o "uchylenie lub zmianę postanowienia o nałożeniu kar".

Na poparcie wniosku wskazano, że "w konsekwencji wprowadzenia zmian w prawie Polska zastosowała się w pełni do zobowiązań ciążących na niej na mocy środków tymczasowych". Wiceprezes TSUE, odnosząc się w piątek do sprawy, zwrócił uwagę, że środek tymczasowy (kara finansowa) może zostać na wniosek strony w każdej chwili zmieniony lub uchylony - jeżeli zmienią się okoliczności. Co jednak ważne, taka zmiana nie działa wstecz. Naliczona do tej pory kwota nie zmniejszy się, a licznik wciąż biję, od dziś wskazując o połowę mniejszą kwotę w ujęciu dobowym.

RadioZET.pl