Obserwuj w Google News

Lewica: PROGRAM wyborczy Nowej Lewicy na wybory parlamentarne 2023

5 min. czytania
13.10.2023 20:18
Zareaguj Reakcja

Program wyborczy Nowej Lewicy na wybory parlamentarne 2023 prześwietlamy poniżej. Co znajdziemy w propozycjach Lewicy? Sprawdzamy.

Lewica
fot. Piotr Molecki/East News

Nowa Lewica: Program wyborczy 2023

Lewica ogłosiła swój program wyborczy na wybory parlamentarne 2023. Komitet, w którego skład wchodzi Nowa Lewica (powstała po fuzji SLD i Wiosny), Razem, Polska Partia Socjalistyczna oraz Unia Pracy, zaprezentował swoje postulaty 2 września podczas konwencji w Łodzi.

Lewica ruszyła również z kampanią wyborczą, której hasło brzmi: "Serce mam po lewej stronie". Przypomnijmy, że wybory 2023 zaplanowane są na 15 października.

Program wyborczy Nowej Lewicy

Program wyborczy Lewicy opiera się na kilkunastu tematach, w ramach których przedstawiono konkretne propozycje. Poniżej najważniejsze z nich:

Praca: umowy i wynagrodzenia w programie wyborczym Lewicy

 • likwidacja umów śmieciowych
 • odejście od wymuszanego samozatrudnienia
 • zakaz darmowych staży oraz pełnia praw pracowniczych.
 • wzrost płacy minimalnej - 66 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku
 • wprowadzenie 100 proc. wynagrodzenia w czasie zwolnienia chorobowego
 • zrównanie płac kobiet i mężczyzn
 • szerszy dialog ze związkami zawodowymi i stroną społeczną

Nauka: stypendia, wynagrodzenia

 • wzrost płac dla pracowników akademickich, w pierwszej kolejności dla adiunktów, asystentów oraz pracowników uczelni, którzy nie są pracownikami naukowymi
 • stabilne finansowanie projektów badawczych i jednostek naukowych
 • większa dostępność studiów
 • stypendium 1000 zł dla każdego studenta

Edukacja: "deczarnkizacja", wynagrodzenia

 • "deczarnkizacja", czyli odejście od reform ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka
 • świecka szkoła (przede wszystkim wyprowadzenie lekcji religii ze szkół)
 • wzrost płac dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, w tym o co najmniej 20 proc. w pierwszym roku od początku nowej kadencji parlamentu
 • darmowa publiczna komunikacja lokalna i bezpłatne obiady dla uczniów
 • wprowadzenie do programu nauczania edukacji obywatelskiej, cyfrowej czy klimatycznej

Zielony Ład: OZE, walka ze smogiem, ochrona lasów

 • inwestycje w energooszczędną infrastrukturę i odnawialne źródła energii
 • niższe rachunki za prąd i ogrzewanie
 • ochrona polskich lasów przed wycinką i eksploatacją
 • walka ze smogiem (m.in. pokrycie do 100 proc. kosztów wymiany kotłów dla gospodarstw domowych z niskimi dochodami)
 • sprzeciw wobec betonowania przestrzeni publicznej

Rolnictwo: dopłaty dla rolników

 • maksymalnie 30-dniowy termin płatności przez markety i firmy skupowe dla wytwórców żywności
 • rekompensaty dla gospodarstw za świadczenie usług korzystnych dla ekosystemu i bezpieczeństwa, np. w razie powodzi
 • wyrównanie europejskich dopłat dla rolników
 • wyższa kwota odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową

Gospodarka i finanse: podatki, środki z KPO

 • odpartyjnienie Spółek Skarbu Państwa
 • uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy
 • obniżenie stawki podatku VAT, uproszczenie przepisów prawa o podatku dochodowym, progresywna stawka PIT
 • zakaz udzielania nieuczciwych pożyczek oraz ograniczenie działalności parabanków

Transport: inwestycje w transport zbiorowy, brak CPK

 • inwestycje w transport zbiorowy i walka z wykluczeniem komunikacyjnym (pociąg w każdym powiecie, autobus w każdej gminie)
 • transport lokalny za 59 zł miesięcznie
 • odstąpienie od budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

Równość i szacunek: aborcja, prawa osób LGBT+

 • uzależnione wyłącznie od decyzji kobiety prawo do przerwania ciąży do 12 tygodnia
 • zmiana ustawowej definicji gwałtu tak, by lepiej chroniła ofiary
 • wyrzucenie zniesławienia z kodeksu karnego
 • legalizacja marihuany i amnestia dla osób karanych za jej posiadanie
 • pełna równość małżeńska oraz wprowadzenie instytucji związków partnerskich niezależnie od płci
 • likwidacja Instytutu Pamięci Narodowej i przekazanie materiałów archiwalnych z IPN do Archiwum Państwowego
 • likwidacja Rady Mediów Narodowych i odpolitycznienie mediów publicznych

Świeckie państwo: konkordat, wyprowadzenie religii ze szkół

 • rozdział Kościoła od państwa na poziomie finansowym (m.in. Funduszu Kościelnego oraz przywilejów podatkowych związków wyznaniowych)
 • wypowiedzenie konkordatu
 • bezwzględna walka z pedofilią wśród duchownych
 • likwidacja klauzuli sumienia, np. dla medyków

Polska w Unii Europejskiej i dyplomacja międzynarodowa

 • ścieżka dla przyjęcia w przyszłości euro jako waluty
 • prawo do głosowania w wyborach do Europarlamentu od 16. roku życia
 • wsparcie dla potencjalnych nowych członków UE: Mołdawii, Gruzji czy Ukrainy
 • kontynuowanie pomocy sprzętowej i humanitarnej dla Ukrainy w wojnie z Rosją, a jednocześnie twarda polityka wobec Rosji i jej państw satelickich (np. Białorusi)

Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo

 • skoordynowany system ochrony cyberprzestrzeni (m.in. utworzenie Agencji Cyberbezpieczeństwa)
 • silna armia zawodowa ze wsparciem rezerwy, bez przywracania poboru
 • utworzenie Centralnego Biura Monitorowania Policji - jednostka byłaby niezależna od MSWiA i jako podlegająca Sejmowi prowadzić będzie postępowania w sprawach skarg i wniosków na policję
 • kadencyjność Komendanta Głównego Policji

Służba zdrowia: in vitro, wyższe PKB na ochronę zdrowia

 • przekazywanie 8% PKB na ochronę zdrowia
 • priorytet dla medycyny prewencyjnej i opieki ambulatoryjnej
 • dodatkowe 4 mld zł rocznie na remonty i zakup sprzętu w szpitalach powiatowych i wojewódzkich
 • refundowane i dostępne badania prenatalne
 • leki na receptę kosztujące maksymalnie 5 zł
 • publiczny program in vitro

Polityka senioralna: waloryzacja emerytur, bon turystyczny

 • stały mechanizm drugiej waloryzacji rent i emerytur we wrześniu w przypadku, gdy w pierwszej połowie roku inflacja przekracza 5 proc.
 • umowy cywilnoprawne wliczane do stażu pracy
 • podstawowy filar emerytalny, czyli zagwarantowana przez państwo kwota po 30 latach pracy, niezależnie od odprowadzonych składek
 • renta wdowia, czyli możliwość pobierania emerytury swojej oraz 50 proc. kwoty emerytury zmarłego małżonka
 • zasiłek pogrzebowy podniesiony do 8 tys. złotych
 • bon turystyczny na 500 zł co dwa lata oraz bon kulturalny 50 zł miesięcznie dla każdego seniora i seniorki

Polityka społeczna: osoby z niepełnosprawnościami, 800 plus, żłobki

 • zachowanie 800 plus i coroczna waloryzacja świadczeń o wskaźnik inflacji
 • 100 tys. nowych miejsc w żłobkach, finansowanych ze środków UE
 • przejście od modelu wsparcia osób w kryzysie bezdomności opartego na schroniskach i noclegowniach do rozwiązań mieszkaniowych
 • elastyczne warunki pracy dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • zniesienie obowiązku całkowitej rezygnacji z zatrudnienia w kontekście dostępu do świadczeń związanych z opieką

Prawo i sprawiedliwość: TK, SN, sądy pokoju

 • uniezależnienie instytucji prawnych (m.in. Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego) od działań i decyzji polityków
 • powołanie komisji do zbadania naruszeń prawa w latach 2015-23
 • uproszczenie procedur rozwodowych
 • sądy pokoju w każdej gminie - do rozstrzygania o sprawach cywilnych i tych, które dotyczą wykroczeń

Polityka mieszkaniowa: tanie mieszkania na wynajem

 • Krajowy Program Mieszkaniowy - 300 tysięcy tanich mieszkań na wynajem, wybudowanych w latach 2025-29, z czego część z nich za fundusze europejskie (w pierwszym roku Lewica chce przeznaczyć na ten cel 20 mld złotych)
 • zwiększenie dofinansowania dla samorządów, które chcą budować mieszkania na wynajem
 • regulacja wysokości czynszów i jakości najmu, m.in. prezentacja wzorcowej umowy najmu oraz wprowadzenie górnego limitu wysokości kaucji na poziomie miesięcznego czynszu
 • czasowe zamrożenie oprocentowania kredytów hipotecznych zaciągniętych do końca 2021 rok
Nie przegap