Obserwuj w Google News

Rzecznik Praw Dziecka wchodzi do "szkół LGBT". Oni weszli do kuratoriów. Sprawdzili całą Polskę

2 min. czytania
26.05.2023 17:07
Zareaguj Reakcja

Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka, zapowiedział kontrolę w szkołach wyróżnionych jako "przyjazne LGBTQ+". Organizatorzy tego konkursu LGBTPlusME i Fundacja GrowSPACE w odpowiedzi w Dniu Dziecka zamierzają podzielić się efektami kontroli przeprowadzonej we wszystkich kuratoriach w Polsce. Nieoficjalnie wiemy już, co wykaże.

RPD: kontrola szkół LGBT+
fot. Pawel Wodzynski - EastNews/screenshot

Konkurs na szkoły "przyjazne LGBTQ+" został w Polsce zainicjowany w 2018 r. Organizatorzy - LGBTPlus Me i Fundacja GrowSpace - przekonują, że głównym założeniem projektu jest wskazanie młodym ludziom placówek, w których ich odmienność - np. orientacyjna - będzie traktowana w sposób możliwie otwarty i akceptowalny: oznacza to np., że na imprezie szkolnej, jak studniówka, homoseksualna para będzie, jak każda inna, mile widziana. Podczas niedawnej konferencji "Kościół-Edukacja-Wychowanie" rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak zapowiedział kontrolę w placówkach wyróżnionych w tym konkursie.

RPD skontroluje szkoły "przyjazne LGBTQ+. Natychmiastowa odpowiedź

Do słów Pawlaka natychmiast odnieśli się organizatorzy konkursu na czele z Dominikiem Kucem, koordynatorem projektu. Przed siedzibą RPD zwołał konferencję prasową, na której zapowiedział tarczę prawną dla wszystkich szkół, które Pawlak może wciągnąć na swoją listę kontrolną.

W jej trakcie Dominik Kuc punktował m.in. Konstytucję, Konwencję Praw Dziecka i Kartę Nauczyciela. W rozmowie z portalem RadioZET.pl precyzuje, na jakie prawa powinny powoływać się szkoły dotknięte kontrolą. - W Karcie Nauczyciela jest choćby zapis zobowiązujący wszystkich nauczycieli do zapewnienia bezpieczeństwa każdej osobie - punktuje.

W kontekście kontroli Pawlaka przyznaje, że dotąd nie wiadomo, jak mogłyby przebiegać, ale możliwości są dwie. - Rzecznik Praw Dziecka może wysłać pismo do szkoły z prośbą o wyjaśnienia albo skorzystać z kuratoriów oświaty - tłumaczy. - Według słów RPD kontrole miały rozpocząć się w maju, ale nie dotarły do nas żadne informacje. Monitorujemy sytuację, jesteśmy w kontakcie z dyrekcjami szkół i samą młodzieżą - zdradza, zastanawiając się, czy zapowiedź Pawlaka nie była w istocie jedynie ukłonem w stronę Ministra Czarnka, obecnego wtedy na konferencji Europy Christi. Dodaje, że jego ugrupowanie od kilku miesięcy prowadzi własne kontrole - właśnie w kuratoriach.

Redakcja poleca

Kontrole w kuratoriach oświaty. Wiemy, co sprawdzali

- Nasze kontrole rozpoczęły się po powołaniu inicjatywy "Tak dla prewencji suicydalnej". Apelowaliśmy o taką prewencję w szkołach. Sprawdziliśmy całą Polskę, wszystkie 16 kuratoriów pod względem realizowania programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - zdradza.

Oficjalne wyniki kontroli mają być zaprezentowane w Dzień Dziecka 1 czerwca. Już teraz, nieoficjalnie, wiemy, że na podium kuratoriów z największą liczbą nieprawidłowości ma być jednostka z Małopolski na czele z powszechnie znaną Barbarą Nowak (małopolska kurator zasłynęła z kontrowersyjnych zachowań i wypowiedzi, w działalności ma m.in. apele o bezwarunkową obecność portretów Jana Pawła II w każdej szkole).

Dominik Kuc nie sprecyzował, co organizacja zrobi po ogłoszeniu raportu. Szczegóły mają paść podczas konferencji 1 czerwca.

RadioZET.pl