Obserwuj w Google News

Trzecia Droga: PROGRAM wyborczy na wybory parlamentarne 2023 [Polska 2050, PSL]

3 min. czytania
13.10.2023 18:45
Zareaguj Reakcja

Program wyborczy Trzeciej Drogi. W propozycjach ugrupowania znalazły się m.in. takie kwestie jak reforma edukacji, systemu ochrony zdrowia, uproszczenie systemu podatkowego czy rozwiązania w zakresie praw kobiet. Co dokładnie proponuje Polakom formacja Szymona Hołowni (Polska 2050) i Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL)?

Program Wyborczy Trzeciej Drogi
fot. Beata Zawrzel/REPORTER

Trzecia Droga: Program wyborczy 2023 [Polska 2050, PSL]

Trzecia Droga opublikowała swój program wyborczy na wybory parlamentarne 2023. Ugrupowanie, które jest efektem współpracy Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele obiecuje Polakom, że po wygranych przez opozycję wyborach zajmie się m.in. uproszczeniem systemu podatkowego, reformą edukacji czy prawami kobiet.

Program wyborczy Trzeciej Drogi skupia się wokół dwunastopunktowego planu, tzw. 12 gwarancji Trzeciej Drogi. "Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe zobowiązują się, że realizacja poniższych 12 Gwarancji będzie priorytetem w ramach tworzonego" - deklarują politycy. Jednak jakie konkrety znajdują się w programie Trzeciej Drogi?

Program Trzeciej Drogi na wybory. Co proponują Hołownia i Kosiniak-Kamysz?

System podatkowy

 • uporządkowanie i uproszczenie systemu podatkowego,
 • wprowadzenie zasady, że wszystkie zmiany podatkowe będą uchwalane z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem przed nowym rokiem podatkowym,
 • gwarancja stałego podatku CIT, VAT i PIT przez całą kadencję.

Wsparcie dla małych przedsiębiorców

 • wprowadzenie wakacji podatkowych od składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla mikroprzedsiębiorców w kłopotach finansowych,
 • cofnięcie Polskiego Ładu,
 • zasiłek opłacany przez ZUS już od pierwszego dnia choroby,
 • gwarancja stabilności prawno-podatkowej dla przedsiębiorców i wsparcie w inwestowaniu w rozwój firm,
 • VAT i PIT płacony tylko od uregulowanych faktur.

Reforma systemu edukacji

 • zwiększenie wydatków na edukację do 6 proc. PKB,
 • zmiana podstawy programowej,
 • psycholog i opieka medyczna w każdej szkole,
 • jedna godzina angielskiego dziennie już od pierwszej klasy,
 • wyprowadzenie polityki ze szkół.

Ochrona Zdrowia

 • kompleksowa reforma systemu zdrowia,
 • oddłużenie szpitali,
 • nacisk na profilaktykę zdrowotną,
 • 7 proc. PKB na ochronę zdrowia,
 • wizyta u lekarza specjalisty w ciągu 60 dni, albo zwrot pieniędzy za wizytę prywatną.

Rodzinny PIT

 • pomoc rodzinom w sposób systemowy,
 • podstawa opodatkowania zmniejszająca się wraz z większą liczbą dzieci,
 • symboliczny podatek dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci.

Prawa kobiet

 • likwidacja różnicy w wynagrodzeniach kobiety i mężczyzn,
 • cofnięcie negatywnych skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. dopuszczalności przerywania ciąży,
 • dofinansowanie in vitro z budżetu państwa,
 • wprowadzenie nowoczesnego standardu opieki okołoporodowej,
 • 100 tys. bezpłatnych miejsc w żłobkach.

Bezpieczeństwo żywnościowe

 • wprowadzenie systemu kaucyjnego w imporcie towarów rolno-spożywczych z Ukrainy,
 • zahamowanie niekontrolowanego importu żywności z Ukrainy,
 • gruntowne zmiany w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej, 
 • uproszczenie systemu aplikowania o dotację dla gospodarstw,
 • wyższe wsparcie w ramach działań Wspólnej Polityki Rolnej,
 • premie dla młodych rolników,
 • wsparcie modernizacji technologicznej gospodarstw.

Ekologia i zielona energia

 • zezwolenie na kupno prądu z paneli bezpośrednio od prywatnych właścicieli farm,
 • ograniczenie eksportu nieprzetworzonego drewna poza obszar UE,
 • całkowity zakaz wycinek najcenniejszych 20 proc. polskich lasów,
 • dążenie do zwiększenia powierzchni parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

 • uchwalenie ustawy o asystencji osobistej,
 • stałe wsparcie wykwalifikowanych asystentów dla osób z niepełnosprawnościami,
 • gwarancja dostępu do asystentów bez względu na miejsce zamieszkania.

Zmiany na rynku mieszkaniowym

 • uwolnienie obrotu ziemią w granicach miast,
 • odblokowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
 • rynkowe zwiększenie podaży mieszkań i obniżenie ceny,
 • wprowadzenie mechanizmów prawnych i podatkowym, pozwalających zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem,
 • wprowadzenie programu "Akademik za złotówkę"

Wsparcie sektora budżetowego

 • podwyżki niwelujące straty wynikające z inflacji dla nauczycieli, pielęgniarek, ratowników medycznych i innych pracowników służby publicznej w pierwszym uchwalonym budżecie,
 • plan stopniowego podwyższania pensji dla pracowników budżetowych,
 • dofinansowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nowoczesna armia

 • 50 proc. sprzętu wojskowego kupowane od firm i fabryk produkujących w Polsce,
 • rozbudowanie zdolności Polskiego Przemysłu Obronnego,
 • włączenie Polskiego Przemysłu Obronnego do projektów międzynarodowych,
 • zarządzanie wojskiem przez kompetentnych niezależnych fachowców,
 • oddzielenie funkcji dowodzenia armią od kierowania resortem Obrony Narodowej,
 • cywilna kontrola nad wojskiem,
 • koniec z partyjniactwem w wojsku,
 • włączenie Wojsk Obrony Terytorialnej w system dowodzenia sił zbrojnych
Nie przegap