Obserwuj w Google News

Ujawniono szczegóły noty dyplomatycznej do Niemiec ws. reparacji wojennych. MSZ wydało komunikat

2 min. czytania
28.10.2022 10:21
Zareaguj Reakcja

Polskie MSZ wystosowało notę dyplomatyczną do Niemiec ws. reparacji wojennych za II wojnę światową. Nasz kraj domaga się m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych i zrekompensowania tych szkód.

Reparacje wojenne od Niemiec
fot. Pawel Wodzynski/East News, MSZ

Polska wystosowała notę dyplomatyczną do Niemiec ws. odszkodowań za II wojnę światową. To skutek planowanych przez rząd PiS działań – we wrześniu rządzący przedstawili kompletny raport dotyczący strat Polski po ataku III Rzeszy we wrześniu 1939 roku oraz ponad 5-letniej okupacji. Straty, tzw. reparacje wojenne, oszacowano na 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych.

Reparacje wojenne dla Polski. MSZ ujawniło szczegóły noty dyplomatycznej

"Polska w nocie domaga się pełnego i systemowego uregulowania obecnego statusu Polaków i osób polskiego pochodzenia w Niemczech poprzez przywrócenie statusu mniejszości narodowej, w szczególności w kwestii nauczania języka ojczystego" – podało w piątek w komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Jak podało MSZ RP, Polska domaga się wskutek niemieckiej agresji i okupacji w latach 1939-1945:

  • odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych,
  • zrekompensowania ofiarom agresji i okupacji niemieckiej oraz członkom ich rodzin wyrządzonych im szkód i krzywd, 
  • podjęcia przez Republikę Federalną Niemiec systemowych działań prowadzących do zwrotu dóbr kultury zagrabionych z Polski, które znajdują się na terytorium Niemiec, 
  • zwrócenia zrabowanych przez państwo niemieckie w latach 1939-1945 aktywów i pasywów polskich banków państwowych i instytucji kredytowych, 
  • uregulowania należności wynikających z rabunkowej działalności Kas Kredytowych Rzeczy finansujących zbrodniczy wysiłek wojenny III Rzeszy oraz z działalności Banku Emisyjnego w Polsce,
  • pełnej rehabilitacji zamordowanych działaczy przedwojennej mniejszości polskiej oraz zrekompensowanie strat poniesionych przez organizacje polonijne w Niemczech,
  • pełnego i systemowego uregulowania obecnego statusu Polaków i osób polskiego pochodzenia w Niemczech poprzez przywrócenie statusu mniejszości narodowej, w szczególności w kwestii nauczania języka ojczystego,
  • właściwej współpracy z Rzeczpospolitą Polską w zakresie upamiętniania polskich ofiar II wojny światowej,
  • podjęcia przez władze niemieckie skutecznych działań na rzecz zaprezentowania własnemu społeczeństwu prawdziwego obrazu wojny i jej skutków, szczególnie krzywd i szkód wyrządzonych Polsce i Polakom.

WIĘCEJ:  O co chodzi z reparacjami? "PiS wypowiedział Niemcom zimną wojnę"

W nocie dyplomatycznej MSZ użyło pojęcia "odszkodowania", a nie "reparacje wojenne". Resort zaznaczył, że to pierwsze ma szerszy charakter i obejmuje zarówno reparacje w rozumieniu prawnomiędzynarodowym, jak i inne roszczenia.

Redakcja poleca

RadioZET.pl/Gov.pl