Obserwuj w Google News

Ważne głosowanie w Sejmie, wybrano członków Trybunału Stanu. Będzie rozliczanie PiS?

2 min. czytania
21.11.2023 14:16
Zareaguj Reakcja

Posłowie wybrali 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków Trybunału Stanu. Kto będzie zasiadał w tym istotnym organie konstytucyjnym?

Głosowanie ws. Trybunał Stanu
fot. Sejm RP/YouTube

Trwa  trzeci dzień obrad pierwszego posiedzenia Sejmu. Posłowie wybrali członków Trybunału Stanu. Kim są i czym zajmuje się ten istotny organ?

Sejm wybrał członków Trybunału Stanu

Jednym z punktów wtorkowych obrad Sejmu był wybór członków Trybunału Stanu. Już wcześniej przedstawiciele klubów uzgodnili podział miejsc w organie: PiS miałby ich siedem, Koalicja Obywatelska - sześć, PSL - dwa, zaś Polska 2050, Lewica i Konfederacja - po jednym.

Członkowie izby zdecydowali o powierzeniu funkcji wiceprzewodniczących Jackowi Duboisa i Piotrowi Andrzejewskiemu, zaś członami Trybunału Stanu zostali: Marek Czeszkiewicz, Jan Majchrowski, Adrian Salus, Piotr Sak, Marcin Wawrzyniak, Maciej Zaborowski, Sabina Grabowska, Adam Koczyk, Marek Mikołajczyk, Przemysław Rosati, Piotr Zientarski, Marek Małecki, Józef Zych, Marcin Radwan-Röhrenschef, Kamila Ferenc i Maciej Miłosz.

Redakcja poleca

Trybunał Stanu - co to jest, kogo można postawić, ile głosów do postawienia przed Trybunałem Stanu?

Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, którym jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Przed organem mogą zostać postawieni jedynie przedstawiciele najwyższych władz państwowych, tj.

 • Prezydent RP - za naruszenie Konstytucji lub ustawy, ale też za przestępstwa pospolite i skarbowe, przy czym odpowiedzialność ta ma charakter wyłączny (prezydent może być karany tylko przez Trybunał Stanu),
 • Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu wykonujący obowiązki Prezydenta RP - za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
 • Prezes Rady Ministrów i członkowie Rady Ministrów - za naruszenie Konstytucji lub ustawy oraz za przestępstwa związane z pełnioną przez nich funkcją,
 • prezes NBP - za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
 • prezes NIK - za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
 • członkowie KRRiT - za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
 • kierownicy ministerstw - za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
 • Naczelny dowódca sił zbrojnych - za naruszenie Konstytucji lub ustawy,
 • posłowie i senatorowie - za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na osiąganiu korzyści majątkowych ze Skarbu Państwa oraz za naruszenie zakazu nabywania majątku ze Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego.

Trybunał Stanu może orzekać kary:

 • utraty czynnego i biernego prawa wyborczego,
 • utraty wszystkich lub niektórych orderów, odznaczeń i tytułów honorowych,
 • zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i organizacjach społecznych,
 • pozbawienia mandatu poselskiego (od 2 do 10 lat),
 • utraty zajmowanego stanowiska, z którego pełnieniem związana jest odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu,
 • za przestępstwa i przestępstwa skarbowe - kary i środki karne przewidziane w ustawach.

Wyrok wydany przez Trybunał Stanu jest ostateczny, tj. nie ma innego organu, który mógłby go uchylić. Ponadto Trybunał Stanu jest jedynym wydającym wyroki organem władzy sądowniczej, od których Prezydent RP nie może zastosować ułaskawienia wobec osoby skazanej.

Źródło: Radio ZET

Nie przegap