Obserwuj w Google News

KE wszczęła postępowanie przeciw Polsce. Powodem Trybunał Julii Przyłębskiej

2 min. czytania
22.12.2021 12:33
Zareaguj Reakcja

Komisja Europejska poinformowała w środę o uruchomieniu przeciwko Polsce procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z orzecznictwem polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Paolo Gentiloni
fot. PAP/EPA

Komisja Europejska poinformowała w środę o uruchomieniu przeciwko Polsce procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Chodzi o orzecznictwo, a konkretnie o dwa werdykty Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 14 lipca oraz 7 października 2021 roku, w których TK uznał, że część zapisów unijnych traktatów jest niezgodna z polską konstytucją. 

KE wszczęła postępowanie przeciw Polsce. Powodem Trybunał Julii Przyłębskiej

"Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwnaruszeniowej wobec Polski z powodu naruszenia prawa unijnego przez Trybunał Konstytucyjny. Próbowaliśmy nawiązać dialog, ale sytuacja się nie poprawia. Należy przestrzegać podstaw porządku prawnego UE, w szczególności nadrzędności prawa UE" - napisał na Twitterze Didier Reynders, komisarz UE ds. sprawiedliwości.

Decyzję o wszczęciu procedury uzasadnił również na konferencji prasowej w Brukseli komisarz UE ds. gospodarki Paolo Gentiloni, który informował o przebiegu cotygodniowego posiedzenia komisarzy unijnych.

Redakcja poleca

- Zdaniem Komisji polski Trybunał Konstytucyjny naruszył art. 19 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej poprzez swoje dwa ostatnie orzeczenia. W konsekwencji tych orzeczeń osoby stające przed polskim sądem nie mają pełnych gwarancji opisanych w tym artykule. Uważamy, że to orzecznictwo narusza ogólne zasady niezawisłości, nadrzędności, skuteczności i jednolitości stosowania prawa unijnego oraz wiążących skutków orzeczeń TSUE - powiedział. 

- Uważamy również, że (polski) TK nie spełnia już wymogu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego na mocy prawa, czego wymaga traktat. Unia Europejska jest wspólnotą wartości i prawa. Prawa Europejczyków na mocy traktatów muszą być chronione bez względu na to, gdzie żyją w Unii Europejskiej - dodał. Polska ma dwa miesiące, by odnieść się do treści pisma informującego o wszczęciu procedury.

Trybunał konstytucyjny i orzeczenia ws. traktatów unijnych

Komisja postanowiła uruchomić procedurę w związku z dwoma wyrokami TK. 14 lipca br. Trybunał orzekł, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego Trybunał Sprawiedliwości UE zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z Konstytucją RP. W uzasadnieniu wyroku TK wskazano, że Unia Europejska nie może zastępować państw członkowskich w tworzeniu regulacji dotyczących ustroju sądów i gwarancji niezawisłości sędziów.

Z kolei 7 października br. polski TK uznał po rozpoznaniu wniosku prezesa Rady Ministrów, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją. Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

RadioZET.pl/PAP (A. Ciechanowicz)/wp.pl/Twitter