Szymon Szynkowski vel Sęk,,Szymon Szynkowski vel Sęk