Obserwuj w Google News

Prognozy długoterminowe. Czy warto w nie wierzyć?

3 min. czytania
Aktualizacja 16.11.2023
16.11.2023 08:53
Zareaguj Reakcja

Długoterminowa prognoza pogody na 10, 16, a nawet 30 dni pomaga nam planować różne aktywności, takie jak porządni w ogrodzie, wakacje. Czy sprawdzanie pogody na najbliższe trzy miesiące ma jednak sens? Dowiedz się, w jaki sposób ustalane są długoterminowe prognozy i czy warto w nie wierzyć.

Prognoza pogody długoterminowa
fot. EastNews/Adam Burakowski

Prognozę pogody na kilka tygodni, a nawet długoterminową pogodę na 30 dni można przewidzieć dzięki rozwojowi technologicznemu i modelom matematycznym. Informacje dotyczące prawdopodobnego przebiegu pogody przydają się w wielu dziedzinach życia: nie chodzi tylko o odpowiedni strój, ale także o planowanie różnego rodzaju ważnych wydarzeń.

Długoterminowa prognoza pogody z pewnością jest pomocna, choć nie zawsze się sprawdza, co często wywołuje niezadowolenie wielu z nas. Dlatego warto wiedzieć, jak powstają tego typu przewidywania i pamiętać, że są one obarczone pewnym ryzykiem.

Prognoza pogody długoterminowa: czy jest wiarygodna?

Prognozę długoterminową najczęściej bierzemy pod uwagę, planując wakacyjny wyjazd, ale często okazuje się, że na miejscu zamiast przyjemnej aury zastajemy deszcz. Długoterminowe prognozy oparte są na modelach numerycznych, które uwzględniają różne czynniki atmosferyczne, ale ze względu na złożoność atmosfery i skomplikowane interakcje, prognozy na dłuższy okres są bardziej podatne na błędy. Skoro nie mamy żadnej gwarancji, że prognoza długoterminowa się sprawdzi, jaki sens ma jej przewidywanie? Taka prognoza pomaga ustalić pewien “trend” i ogólne warunki: temperatura w poszczególnych dniach może się jednak różnić. Prognoza długoterminowa nie powinna służyć planowaniu poszczególnych dni, chodzi raczej o przygotowanie się na niebezpieczne zjawiska, takie jak susza, czy powodzie.

–  Należy również pamiętać, że prognoza długoterminowa, w odróżnieniu od prognoz krótko- i średnioterminowych, nie podaje przebiegów parametrów meteorologicznych w kolejnych dniach okresu prognostycznego, a jedynie ogólną charakterystykę wybranych elementów meteorologicznych w miesiącu lub sezonie – podaje IMGW.

Pogoda na 10,16, 30 dni jest obarczona większym stopniem niepewności niż krótkoterminowe prognozy, ze względu na skomplikowaną naturę atmosfery, i trudność w dokładnym przewidywaniu długoterminowych zmian. Dlatego też prognozy na ten okres są zazwyczaj bardziej ogólne i obrazowe niż konkretne. Możemy na przykład przewidzieć (miesiąc wcześniej), że sierpień w tym roku będzie raczej ciepły, co nie oznacza, że nie trafi się kilka deszczowych dni.

Prognoza pogody długoterminowa: jak się ją wyznacza?

Do określania pogody długoterminowej wykorzystuje się różne metody, takie jak analiza modeli numerycznych, obserwacje historyczne, czy też trendy klimatyczne. Długoterminowe prognozy pogody są efektem wielu badań naukowych prowadzonych na całym świecie.

W IMGW-PIB, tak jak w innych ośrodkach meteorologicznych, prognozę długoterminową określa się na podstawie tzw. normy (średniej) wieloletniej (z okresu 1981-2010). Wartości średnich temperatur i miesięcznej sumy opadów z danego okresu sortowane są od najniższej do najwyższej: 10 najniższych wyznacza klasę “poniżej normy”, 10 środkowych “w normie”, 10 najwyższych “powyżej normy”.

Prognoza długoterminowa dostarcza raczej ogólnych informacji na temat oczekiwanych warunków w danym obszarze. Nie da się jednak sprecyzować szczegółowo parametrów na poszczególne dni. To, co można określić, to trendy klimatyczne, średnie temperatury, opady i ewentualne anomalie.

Pamiętajmy, że im dłuższy okres prognozy, tym mniejsza precyzja w przewidywaniu konkretnych warunków pogodowych na poszczególne dni. Prognozy na dłuższy okres, na przykład pogoda na 30 dni lub pogoda na 60 dni, skupiają się bardziej na ogólnych tendencjach klimatycznych, a nie na dokładnych danych dziennych. Prognozy długoterminowe, które możemy sprawdzić w internecie, mają wiele ograniczeń, nad którymi nie da się zapanować nawet za pomocą nowoczesnych technologii: należy je traktować bardzo ostrożnie. Jeżeli planujemy ważne wydarzenie kilka miesięcy naprzód, niestety musimy być gotowi na każdy scenariusz… przynajmniej jeśli chodzi o pogodę.

– Chcąc nieustannie patrzeć do przodu, więcej uwagi poświęcamy na otrzymanie dużej liczby wyników, niż ich właściwą interpretację. Długoterminowe prognozowanie pogody jest tego przykładem – piszą specjaliści z Obserwatorium IMGW.

Redakcja poleca

Źródło: Radio ZET/obserwator.imgw.pl/sky-radar.pl/geografia24.pl