Obserwuj w Google News

300 plus dla przedszkolaków: czy będzie wyprawka dla przedszkoli? [DOBRY START]

2 min. czytania
11.06.2019 11:37
Zareaguj Reakcja

300 plus: czy przysługuje przedszkolakom? Takie wątpliwości pojawiły się po ogłoszeniu informacji o wprowadzeniu programu Dobry Start. Sprawdzamy więc najważniejsze informacje o rządowym wsparciu - dodatkowych 300 złotych dla uczniów.

300 plus dla przedszkolaków: czy będzie wyprawka dla przedszkoli? [DOBRY START]
fot. obywatel.gov.pl/screen

300 plus to kolejna rządowa forma pomocy dla najmłodszych. Pieniądze mają trafić do uczniów do 20 roku życia. Sprawdzamy:

  •  Czy będzie 300 plus dla przedszkolaków?
  •  Ile ma dokładnie wynieść wyprawka 300 plus dla przedszkolaków? 
  •  Dla kogo jest 300 plus? 

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej. 

300 plus dla przedszkolaka. Czy będzie?

300 plus to zapomoga, którą raz w roku można dostać dla swojego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny.

Wielu rodziców interesuje się, czy 300 plus przysługuje też przedszkolakom.  Odpowiedzi na to pytanie udzielamy poniżej.

>>  300+ - wniosek online: jak i gdzie złożyć wniosek 300+ przez internet?

Wyprawka 300 plus dla przedszkolaka

Jak poinformowało ministerstwo pracy i polityki społecznej, 300 plus nie będzie przyznawane przedszkolakom.

Kogo NIE obejmuje program Dobry Start

•             dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,

•             studentów.

>>  300+ na wyprawkę: kiedy można nie otrzymać świadczenia? [WARUNKI, ZASADY]

300 plus dla kogo?

Kto może się więc ubiegać o wsparcie z programu 300 plus? Dokładnie informacje znajdziecie poniżej:

Dla kogo 300 plus? O rządowe wsparcie może się ubiegać:

•             rodzic,

•             opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

•             opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

•             osoba ucząca się.

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:

1. Nie ukończył:

•             20 lat,

•             24 lat — jeśli ma orzeczenie o:

o             umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

o             potrzebie kształcenia specjalnego,

o             potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:

•             szkoła podstawowa,

•             dotychczasowe gimnazjum,

•             szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,

•             szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

•             młodzieżowy ośrodek socjoterapii,

•             specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

•             specjalny ośrodek wychowawczy,

•             ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

>>  300 plus: dzieci i rodzice za granicą. Czy dzieci i rodzice otrzymają 300 plus za granicą?

>>  300+ na wyprawkę: kiedy można nie otrzymać świadczenia? [WARUNKI, ZASADY]

RadioZET.pl/PZ