Zamknij

Znowu fatalnie z powietrzem. Smogowe normy na Śląsku mocno przekroczone

20.12.2019 14:57
Smog w Polsce
fot. Tomasz Kawka/East News

O przekroczonym poziomie informowania o złej jakości powietrza w woj. śląskim poinformowała w piątek Służba Dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. Powodem stało się czwartkowe zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10.

Jak wynika z rozesłanego przez WCZK komunikatu przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach pomiarowych w: Goczałkowicach-Zdroju (średniodobowo w czwartek 145 mikrogramów pyłu PM10 na metr kwadratowy), Rybniku (136 mikrogramów), Raciborzu (123 mikrogramy), Zabrzu (117 mikrogramów), Częstochowie (113 mikrogramów), Gliwicach (108 mikrogramów) i Katowicach (101 mikrogramów).

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: Częstochowę, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Świętochłowice, Gliwice, Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie oraz powiaty: rybnicki, raciborski, mikołowski, gliwicki, tarnogórski, pszczyński i bielski (gminy Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice). Liczba mieszkańców tego obszaru to blisko 2,5 mln osób. Był to kolejny już komunikat służb wydany na podstawie nowych, zaostrzonych norm informowania i alarmowania o smogu.

Zobacz także

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 11 października br. obowiązują zaostrzone normy informowania i alarmowania o smogu. Alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na metr sześc. dla pyłu PM10, poprzednio było to 300 mikrogramów. Tzw. poziom informowania to 100 mikrogramów.

Ponieważ komunikaty o przekroczeniu poziomu informowania i alarmowania są wydawane na podstawie wyliczeń średnich wartości pomiarów zebranych w ciągu doby, z tego względu wcześniej – w miarę niekorzystnych prognoz – służby środowiskowe wydają ostrzeżenia o ryzyku przekroczenia tych poziomów. W piątek WCZK przekazało, że na piątek i sobotę nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania na terenie woj. śląskiego.

Zgodnie z prezentacjami pomiarów zamieszczanymi na stronach WIOŚ, większość godzinnych wyników stacji pomiarowych w regionie wykazywała stężenia pyłu PM10 mieszczące się w średniodobowej normie. Czasowe przekroczenia notowano w Częstochowie i Tychach. Rozporządzenie ministra środowiska nowelizujące przepisy dotyczące informowania o smogu z 2012 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 10 października br.

Nowe przepisy stanowią, że alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10; poziom informowania ustalono na 100 mikrogramów. Wartości te są o połowę niższe niż określone w rozporządzeniu z 2012 r., kiedy wynosiły odpowiednio 300 i 200 mikrogramów. Oznacza to, że społeczeństwo będzie częściej informowane o wysokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu. 

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że dopuszczalne stężenia dobowe dla pyłu PM10 nie powinny przekraczać 50 mikrogramów, a dla pyłu PM2,5 – 25 mikrogramów na metr sześc.

Zgodnie z raportami WHO i agend europejskich, z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 47 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny (np. piece grzewcze, palenie śmieci) oraz transport.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP