Zamknij

Coraz mniej Polaków nie ma pracy. Przeciętne zatrudnienie mocno podskoczyło

Redakcja
23.02.2018 11:35
bezrobocie
fot. Agencja Gazeta

Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu br. wzrosła do 6,9 proc. z 6,6 proc. w grudniu ubiegłego roku — wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 3,8 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

— Wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był nieco wolniejszy niż w poprzednich miesiącach. Stopa bezrobocia rejestrowanego, pomimo sezonowego wzrostu, nadal kształtowała się poniżej poziomu sprzed roku — napisano w piątkowym raporcie GUS.

Zagłosuj

Jesteś zadowolony/-a ze swoich zarobków?

Liczba głosów:

Bezrobocie i zatrudnienie 2018

Na koniec stycznia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 133,7 tys. bezrobotnych, ich liczba zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 4,8 proc (tj. o 52 tys.), ale była niższa niż przed rokiem – o 18,9 proc. (tj. o 263,4 tys.).

— Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,9 proc., tj. była wyższa o 0,3 p. proc. niż przed miesiącem, ale o 1,6 p. proc. niższa w stosunku do notowanej w styczniu ub. roku — podał GUS.

Wyjaśniono, że stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 3,9 proc. w wielkopolskim do 12,2 proc. w warmińsko-mazurskim. W ujęciu miesięcznym bezrobocie zwiększyło się we wszystkich województwach, najbardziej w warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim (po 0,5 p. proc.), a najmniej – w śląskim (o 0,1 p. proc.) oraz w łódzkim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim (po 0,2 p. proc.).

W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach, w największym stopniu (w granicach 2,5 p. proc. – 2,1 p. proc.) w warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim, a w najmniejszym (w granicach 1,3 p. proc. – 1,2 p. proc.) – w mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim.

— W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy udział kobiet w końcu stycznia br. był wyższy niż przed rokiem o 1,6 p. proc. i wyniósł 54,3 proc. Zwiększył się nieznacznie udział osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych (o 0,1 p. proc. do 30,7 proc.) — czytamy w raporcie GUS.

Zmniejszyło się bezrobocie

Urząd zauważył, że zmniejszył się natomiast udział osób dotychczas niepracujących (o 0,6 p.proc. do 13,4 proc.) oraz absolwentów (o 0,3 p. proc. do 3,6 proc.). Udział osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku był niższy od notowanego rok wcześniej i wyniósł 84,9 proc.

W styczniu br. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 183,4 tys., tj. była wyższa niż przed miesiącem (o 18,1 proc.), ale niższa niż przed rokiem (o 9,6 proc.). Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, a ich udział w nowo zarejestrowanych ogółem był zbliżony do notowanego przed rokiem i wyniósł 84,4 proc.

— Zmniejszył się udział osób długotrwale bezrobotnych, osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy oraz osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Zwiększył się natomiast udział osób dotychczas niepracujących, absolwentów oraz osób bez kwalifikacji zawodowych — zwraca uwagę GUS.

Zgodnie z raportem z ewidencji bezrobotnych w styczniu br. skreślono 131,4 tys. osób, tj. mniej niż przed miesiącem (o 6,9 proc.) i przed rokiem (o 6,8 proc.). Według GUS-u główną przyczynę wyrejestrowania nadal stanowiło podjęcie pracy, w wyniku czego z rejestru bezrobotnych skreślono 68,7 tys. osób (tj. mniej niż przed miesiącem o 15,4 proc. i mniej niż przed rokiem o 5,5 proc.).

RadioZET.pl/pap/maal