Zamknij

Zmiany w obostrzeniach. Jest nowe rozporządzenie

PAP
26.05.2021 06:21

Zmiany w obostrzeniach dotyczą podróżnych i koncertów plenerowych. We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowano zmienione rozporządzenie Rady Ministrów określające nowe zasady odbywania kwarantanny dla osób przylatujących do Polski. Ponadto od 4 czerwca znów będzie można organizować koncerty w plenerze, ale w reżimie sanitarnym.

Rząd luzuje obostrzenia
fot. Karol Makurat/REPORTER

Obostrzenia zostały znów poluzowane. Rząd zmienił zasady odbywania kwarantanny dla podróżnych. Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 maja umożliwia zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego na COVID-19, wykonanego po przylocie na terytorium Polski na terenie lotniska, przed kontrolą graniczną.

Wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 należy przedstawić w języku polskim albo w języku angielskim. Zmiany weszły w życie w środę, 26 maja.

Zmiany w obostrzeniach maj 2021. Nowe zasady kwarantanny, koncerty w plenerze znów dozwolone

Koncerty na otwartym powietrzu będą możliwe od 4 czerwca z udziałem publiczności, do 250 osób i przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami - wynika z rozporządzenia ws. ograniczeń opublikowanego we wtorek w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 4 czerwca 2021 r. na otwartym powietrzu będzie można prowadzić działalność twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0). Tym samym usunięto dotychczas obowiązujący zapis, który wykluczał z odmrożenia działalność grup cyrkowych i zespołów muzycznych.

Koncerty i widowiska cyrkowe w plenerze będą mogły być organizowane pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni - z tym, że nie więcej niż połowy miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób. Uczestnicy wydarzenia będą musieli mieć zakryte usta i nos, ponadto nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków.

Do limitu 250 osób nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.

Ze znowelizowanego rozporządzenia wynika, że koncerty i widowiska cyrkowe będą mogły być organizowane także w pomieszczeniach pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż połowy miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 jego powierzchni. Uczestnicy wydarzenia będą musieli mieć zakryte usta i nos, ponadto nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków.

O odmrożenie koncertów apelowali artyści, branża muzyczna, a także Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. W piśmie do ministra zdrowia Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że zakaz koncertów jest niezrozumiały, skoro od 22 maja można oglądać spektakle teatralne.

W rozporządzeniu zapisano też możliwość organizowania przez biblioteki spotkań i wydarzeń z udziałem nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami. W tym przypadku uczestnicy również muszą mieć zakryte usta i nos, nie mogą spożywać napojów lub posiłków.

loader

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK