Obserwuj w Google News

Powrót do szkół. Dzieci już dostają pierwsze zadania związane z kardynałem Wyszyńskim

4 min. czytania
09.09.2021 13:57
Zareaguj Reakcja

Dzieci, by zainteresować się osobą kardynała Stefana Wyszyńskiego i dowiedzieć się więcej o jego życiu i działalności, mają przygotować prace plastyczne. To jeden z konkursów dla najmłodszych uczniów z podstawówki. Na kuratoryjnych stronach nie brakuje podobnych konkursów o tematyce religijnej. - To urąga zdrowemu rozsądkowi - komentuje prezeska Fundacji Wolność od Religii.

Przemysław Czarnek
fot. Pawel Wodzynski/East News

„Zaczęło się. Córka jest po 5 pierwszych dniach w szkole” - napisała w mediach społecznościowych mama pierwszoklasistki i przedstawiła kartkę z informacją o szkolnym konkursie z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dzieci z klas 0-3, by zainteresować się osobą kardynała Wyszyńskiego i dowiedzieć się więcej o jego życiu i działalności - przynajmniej takie cele konkursu wymieniono - mają przygotować prace plastyczne. Ilustracje mają odnosić się do wybranej myśli z programu "ABC Społecznej Krucjaty Miłości" Wyszyńskiego, np. „Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).”

Konkursy w roku szkolnym 2021/2022. Wyszyński i Jan Paweł II

To nie jedyne takie konkursy. Najwięcej o podobnej religijnej tematyce organizuje, współorganizuje albo chociaż patronuje Małopolskie Kuratorium Oświaty. A konkretnie kurator Barbara Nowak, znana z kontrowersyjnych komentarzy (twierdziła np, że środowisko LGBT promuje pedofilię, zachęcała uczniów do walki z islamem, albo mówiła o Polsce wolnej od zachodniego lewactwa), maszerująca w miesięcznicach smoleńskich i marszach przeciwko LGBT, chwalona nieraz przez ministra edukacji Przemysława Czarnka.

Na stronie kuratorium w Krakowie można znaleźć np. informację o Biblijnym Konkursie Tematycznym „Z Dobrą Nowiną przez życie” z Ewangelii św. Marka. To już jego kolejna edycja. Mogą w nim wziąć udział uczniowie z podstawówek. Przewidziano nawet kilka etapów: szkolny, rejonowy i wojewódzki. Ci sami uczniowie mogą zapisać się także na konkurs „zaŚpiewaj i Ty Niepodległej! Śpiewamy Bohaterom: od Marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Jana Pawła II”.

„Celem jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych poprzez poznanie i wykonanie przez nie utworów patriotycznych nawiązujących do bohaterów narodowych i ważnych wydarzeń historycznych” - czytamy na stronie kuratorium.

Barbara Nowak objęła też patronatem XXVIII Festiwal Papieski „NIE LĘKAJCIE SIĘ”, który ma z kolei „popularyzować utwory muzyczne, sceniczne, literackie oraz prace plastyczne poświęcone Papieżowi – Polakowi i Jego dziejowemu posłannictwu oraz jego następcom.”

Dla odmiany uczniowie mogą zapisać się jeszcze na sprawdzian tematyczny „A jeśli ktoś nasz polski dom zapali. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Represje, opór, życie codzienne, skutki oraz reakcje międzynarodowe.” W celach konkursu zapisano m.in. „wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży, kształtowanie dumy narodowej oraz rozumienia wartości jaką stanowi własne niepodległe państwo”, a w zakresie wymaganej wiedzy znalazł się podpunkt: „papież Jan Paweł II oraz Kościół Katolicki w Polsce wobec stanu wojennego.”

Redakcja poleca

Podobna sytuacja była już rok temu. Popularna na Facebooku inicjatywa edukacyjna "Protest z Wykrzyknikiem" wyliczyła wtedy, że na liście punktowanych konkursów liczonych w rekrutacji do szkół średnich było osiem konkursów o żołnierzach wyklętych, 10 konkursów pieśni i poezji patriotycznej, 13 konkursów patriotyczno-historycznych odnoszących się do historii najnowszej i cztery konkursy religijne. W sumie z 81 konkursów aż 35 dotyczyło zagadnień patriotyczno-religijnych. Listę sygnowała Małopolska Kurator Oświaty.

Plany Przemysława Czarnka i MEiN: wycieczki i lektury o Wyszyńskim

Dorota Wójcik, prezeska zarządu Fundacji Wolność od Religii, stwierdza z żalem, że w Polsce tak naprawdę w ogóle nie mogliśmy mówić o świeckiej szkole, czy za obecnej partii, czy za poprzedniej.

- Teraz doszło to jednak do granic absurdu, sytuacja jest tak żenująca, że urąga zdrowemu rozsądkowi. Zresztą nie dotyczy tylko edukacji, podobnie jest w sferze praworządności - komentuje, a rodzice nie mają wątpliwości, że to tylko wstęp do tego, co planuje na ten rok szkolny Przemysław Czarnek.

A planuje np. wycieczki za które dopłaci Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale pod jednym warunkiem: klasa musi pojechać w miejsce z listy, którą stworzył resort edukacji. Ta zawiera kilkaset miejsc z całej Polski, głównie są to kościoły, muzea i miejsca pamięci podzielone na cztery obszary tematyczne, czyli: śladami polskiego państwa podziemnego, śladami kultury i dziedzictwa narodowego, śladami największych osiągnięć polskiej nauki i śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego. W wypadku tego ostatniego Przemysław Czarnek twierdził, że dostawał od uczniów sygnały, by bliżej pokazać postać kardynała Wyszyńskiego.

Minister zmienił też listę lektur, powiększając ją głównie o dzieła Jana Pawła II albo np. “Zapiski więzienne” Stefana Wyszyńskiego.

- Wystarczy posłuchać jakiejkolwiek wypowiedzi ministra edukacji. Z jednej strony widać jowialną postawę człowieka pełnego empatii dla zrozumienia sytuacji nauczycieli, ale za tym kryje się twardy, autorytarny zapis mówiący o tym, że edukacja będzie poddana całkowitej kontroli Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nie chodzi o to, by realizować własne wizje edukacyjne i odstępować od treści podstawy programowej, nic bardziej błędnego. Tylko przy realizacji tych treści nauczyciel powinien mieć daleko posuniętą autonomię. A minister mówi: autonomia tak, ale według mojej wersji i definicji. To jest sterowana edukacja - komentował działania ministra Czarnka w rozmowie z RadioZET.pl Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

A Dorota Wójcik, przypomina, że świecka szkoła, która teoretycznie powinna obowiązywać w Polsce, to szkoła neutralna światopoglądowo, która nie faworyzuje żadnego poglądu. Nawet jeśli, tak jak powtarzał minister Czarnek, mamy większość chrześcijańską.

- W państwie, w społeczeństwie świeckim nie ma znaczenia, który światopogląd jest przeważający. W innym wypadku mamy do czynienia z państwem wyznaniowym - podkreśla Wójcik.

RadioZET.pl