Obserwuj w Google News

Nasz sondaż na Dzień Kobiet. Ponad połowa Polek uważa, że jest dyskryminowana

2 min. czytania
08.03.2023 08:01
Zareaguj Reakcja

45,7 proc. Polaków uważa, że kobiety są dyskryminowane w polityce i życiu publicznym. 41 proc. badanych dostrzega dyskryminację kobiet w miejscu pracy, 39,5 proc. w biznesie, a 33,7 proc. w życiu prywatnym. Odpowiedzi zdecydowanie różnią się u kobiet i mężczyzn. Zasadnicze różnice zdań występują również między zwolennikami obozu rządzącego a wyborcami opozycji.

Dzień Kobiet
fot. Przemek Swiderski/East News

W przededniu Dnia Kobiet IBRiS na zlecenie Radia ZET zapytał respondentów "czy kobiety w Polsce są dyskryminowane". Pytanie dotyczyło czterech obszarów: biznesu, miejsca pracy, polityki i życia publicznego oraz życia prywatnego. Społeczeństwo polskie jest w tej sprawie mocno podzielone.

Sondaż IBRiS na Dzień Kobiet

Najwięcej badanych dostrzega dyskryminację kobiet w polityce i życiu publicznym (45,7 proc. - tak, 47,1 proc. - nie, 7,2 proc. - nie wiem/trudno powiedzieć). 41 proc. respondentów uważa, że Polki są dyskryminowane w miejscu pracy. Odmiennego zdania jest 50,7 proc. pytanych, a nie ma zdania 8,3 proc. Z kolei w biznesie dyskryminację kobiet dostrzega 39,5 proc. badanych, a 51,9 proc. nie widzi takich przejawów. 8,6 proc. nie ma na ten temat zdania. W życiu prywatnym dyskryminację kobiet widzi 33,7 proc. Polaków. 50,6 proc. wyraża przeciwną opinię, a 15,7 proc. wybiera odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Redakcja poleca

Zdecydowanie więcej pań niż mężczyzn uważa, że kobiety są dyskryminowane. Ponad połowa Polek uważa, że są dyskryminowane w polityce i życiu publicznym oraz biznesie (po 54 proc.). Wśród mężczyzn jest to odpowiednio 38 proc. i 25 proc. odpowiedzi. W miejscu pracy czuje się dyskryminowana połowa Polek (50 proc.), a w życiu prywatnym 44 proc. Wśród mężczyzn jest to odpowiednio 31 proc. i 23 proc.

Ciekawie wyglądają opinie w podziale na zwolenników obozu rządzącego i opozycji. Wśród tych pierwszych przejawy dyskryminacji kobiet dostrzega zdecydowanie mniej osób. W polityce i życiu publicznym - 21 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy vs 60 proc. stronników opozycji, w biznesie - 18 proc. vs 47 proc., w miejscu pracy - 14 proc. vs 51 proc. i życiu prywatnym - 22 proc. vs 50 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dniach 03-04.03.2023 roku metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób.

RadioZET.pl