Zamknij

Koniec z zadaniami domowymi w dni wolne? Przełomowe oświadczenie kuratorium

Redakcja
05.02.2018 16:57

Uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego nie będą już musieli przejmować się szkołą w weekendy oraz święta? Tak wynika z oświadczenia tamtejszego kuratorium oświaty. Wydało ono bowiem zalecenie, wedle którego nauczyciele zobowiązani są nie zadawać swoim podopiecznym prac domowych na okres dni wolnych od zajęć.

Szkoła
fot. Wikimedia.Commons

Komunikat ukazał się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Jego autorem jest wicekurator Wojciech Cybulski. W tekście zwraca on uwagę zarówno na istotność zadawania prac domowych, które pomagają oczywiście w utrwaleniu materiału z lekcji, jak i na fakt, iż nadmierne obciążanie uczniów zadaniami domowymi jest nieskuteczne i nieefektywne.

Ważne jest życie rodzinne

"Należy jednak zauważyć, że często czas przeznaczony na realizację pracy domowej w wymiarze tygodniowym jest znacznie większy, niż optymalna efektywna jego wartość szacowana dla ucznia. Skutkuje to w wielu przypadkach fizycznym i psychicznym przeciążeniem dzieci i młodzieży. Ogranicza także czas, który uczniowie powinni poświęcić na odpoczynek, rozwijanie własnych zainteresowań czy spotkania z rodziną" - czytamy na stronie.

Zobacz także

Właśnie kwestia harmonii i odpowiedniego balansu między nauką a życiem rodzinnym została w oświadczeniu KO wyraźnie podkreślona."Oprócz powyższych zagrożeń niebagatelną kwestię z punktu widzenia praw dziecka stanowi nieuzasadniona ingerencja szkoły w życie prywatne rodziny, poprzez pośredni wpływ na rozkład dnia w domu rodzinnym ucznia i utrudnienia w podejmowaniu swobodnych decyzji co do dysponowania wspólnym wolnym czasem dzieci i rodziców" - czytamy.

Kuratorium przypomina również, że "dopuszczanie do sytuacji nadmiernego obciążania dzieci pracami domowymi narusza przepis art. 31 Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r".

Prośba o wdrożenie nowych rozwiązań

Z dalszej części oświadczenia jasno wynika, że placówki edukacyjne proszone są o zmianę swojej polityki w zakresie zadawania prac domowych na okres weekendów oraz dni świątecznych.

"Wobec powyższego zwracam się do Państwa z prośbą o wdrożenie w szkołach nowych rozwiązań i podjęcie stosownych działań, które mogłyby zniwelować negatywne skutki nadmiernego obciążania uczniów pracami domowymi. Istotne jest zwrócenie uwagi na prawo dziecka do odpoczynku, szczególnie w dni wolne od zajęć lekcyjnych oraz odejście od przeważającej klasycznej formy zadawania prac domowych na rzecz ich indywidualizowania, odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci" - taką informację można znaleźć w witrynie olsztyńskiego kuratorium.

Zobacz także

Ale zbyt duża ilość zadań domowych i zaburzenie harmonogramu tygodnia to niejedyne kwestie poruszone w oświadczeniu. Kuratorium w osobie Cybulskiego zwraca także uwagę na problem zbyt ciężkich plecaków i tornistrów, jakie uczniowie, zwłaszcza najmłodsi, zabierają ze sobą do szkół. I problem ten również związany jest z niewłaściwą - jak sugeruje instytucja - organizacją dydaktyki w placówkach oświatowych.

Zbyt ciężkie tornistry

"Z nadmiernym obciążeniem dzieci pracami domowymi bezpośrednio związana jest także kwestia ciężkich tornistrów. Stwierdzić należy, że niejednokrotnie organizacja procesu dydaktycznego uniemożliwia dzieciom pozostawianie w szkole części przyborów i podręczników" - możemy przeczytać w oświadczeniu.

"Proszę również o monitorowanie skuteczności prowadzonych działań w związku z profilaktyką ciężkich tornistrów, w tym przede wszystkim taką organizację procesu dydaktycznego, który umożliwia uczniom pozostawianie przyborów i podręczników w szkole - uściśla Kuratorium.

RadioZET.pl/ko.olsztyn.pl/MP