,

Politechnika Krakowska w żałobie. Nie żyje rektor, prof. Andrzej Białkiewicz

23.03.2023 10:21

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki poinformowała w czwartek (23.03.23 r.) o śmierci swojego rektora, prof. Andrzeja Białkiewicza, związanego z uczelnią od przeszło pół wieku. Rektor miał 69 lat, a jego odejście to, jak przekonują władze uczelni, cios dla akademii, Krakowa, Małopolski.

Nie żyje rektor Politechniki Krakowskiej
fot. Politechnika Krakowska

Nie żyje rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Andrzej Białkiewicz (1954 - 2023). W czwartkowy poranek uczelnia poinformowała, że zmarł dzień wcześniej późnym wieczorem w wieku 69 lat. W szeregi uczelni wstąpił jako student architektury, w 1978 r. ukończył studia na Wydziale Architektury i od razu związał się z kadrą nauczycielską. Funkcję rektora objął w 2020 r.

Prof. Andrzej Białkiewicz nie żyje. Politechnika Krakowska żegna go w chwili "rozkwitu naukowego i inwestycyjnego"

Kolegium rektorskie przekazuje w imieniu wykładowców, że alma mater żegna swojego rektora w chwili rozkwitu uczelni - naukowego i inwestycyjnego - do którego sam rektor istotnie się przyczynił. "Jego odejście to strata nie tylko dla uczelni, ale dla środowiska akademickiego Krakowa i Małopolski, świata polskiej architektury i nauki".

Stopień doktora rektor zdobył w 1987 r. na podstawie pracy o architekturze okresu międzywojennego, w której skupiał się m.in. na kwestiach konserwatorskich. Później, w 2005 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na podstawie pracy pt. „Rola rysunku w warsztacie architekta. Szkoła krakowska w kontekście dokonań wybranych uczelni europejskich i polskich”. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2018 r.

Jak relacjonuje politechnika, główne obszary zainteresowań badawczych prof. Białkiewicza dotyczyły teorii architektury współczesnej, a zwłaszcza architektury modernistycznej, roli rysunku w działalności architektów, zachowania dziedzictwa architektonicznego, procesów nadawania zabytkom architektury współczesnych funkcji. 

W pozauczelnianej aktywności profesora wymienia się międzynarodowe stowarzyszenia z obszarów ochrony dziedzictwa kulturowego (ICOMOS, DOCOMOMO, ReUSO). Zasiadał w Radzie Naukowej Galicyjskiej Izby Budownictwa czy Międzynarodowym Instytucie ds. Edukacji Inżynierów WIETE w Melbourne, Radzie ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy prezydencie RP. Data pogrzebu nie została jeszcze sprecyzowana.

RadioZEt.pl

Logo radiozet Dzieje się