Zamknij

Prezydent podpisał budżet na 2022 rok. Trzeba będzie go zmienić

02.02.2022 08:26

Kancelaria prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą budżetową na 2022 rok. Ekonomiści wskazywali, że przyjęto w niej nierealne wskaźniki – na przykład inflację wynoszącą 3,3 procent.

Andrzej Duda
fot. Pawel Wodzynski/East News

Budżet na 2022 rok został podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Rząd założył, że przychody państwa wyniosą 491,9 mld zł przy wydatkach oszacowanych na 521,8 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 30 mld zł.

Jeszcze przed podpisaniem przez prezydenta wiadomo było, że ustawa będzie musiała być znowelizowana. Zapisane przez rząd przychody i wydatki będą bowiem różnić się od rzeczywistych z powodu wysokiej inflacji. Według prognoz ekonomistów, może być ona wyższa niż 8 procent. W budżecie zapisano jej wartość na poziomie 3,3 procent. Oznacza to, że przychody będą wyższe, niż przyjął rząd – od wyższych cen Polacy zapłacą wyższe podatki.

Ustawa budżetowa podpisana. Finanse państwa na 2022 rok

Rząd założył, że w 2022 roku PKB Polski wzrośnie o 4,6 procent, stopa bezrobocia na koniec roku stanowić będzie 5,9 procent, a średnioroczny wzrost cen towarów i usług ukształtuje się na poziomie 3,3 procent. Ten ostatni wskaźnik budzi wiele kontrowersji, gdyż nawet z prognoz NBP wynika, że inflacja w 2022 roku będzie ponad dwukrotnie wyższa. Oznaczać to będzie wyższe niż uwzględnione przychody, dokładne wyliczenia muszą jednak brać pod uwagę wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej.

Obniża ona do 31 lipca 2022 roku stawki VAT na prąd elektryczny, gaz ziemny, paliwo, żywność, ciepło systemowe oraz nawozy. Oznacza to, że wpływy do budżetu z tego tytułu zmaleją - według wyliczeń rządu, łącznie o 11,6 mld zł.

Podatek od towarów i usług ma wnieść do budżetu 2022 237,4 mld zł, 79 mld zł ma przynieść akcyza, 3,3 mld zł – podatek od gier, 53,9 mld zł ma dać podatek dochodowy od osób prawnych, 69,4 mld zł – podatek dochodowy od osób fizycznych, 2,6 mld zł – podatek od wydobycia niektórych kopalin, 5,4 mld zł – podatek od niektórych instytucji finansowych, a 2,7 mld zł podatku od sprzedaży detalicznej.

Dochody niepodatkowe budżetu zostały zaplanowane na 35,3 mld zł. W ich ramach przewiduje się wpływy z dywidend w kwocie 898,7 mln zł, wpłatę z zysku NBP w wysokości 844,4 mln zł. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe zostały ustalone na 23,8 mld zł, a wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 3,4 mld zł. W budżecie zaplanowano też 2,8 mld zł jako środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi.

Posłuchaj podcastu

W ustawie budżetowej na rok 2022 wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 96,1 mld zł. Dochody budżetu środków europejskich prognozowane są na kwotę 85,9 mld zł. Ustawa budżetowa przewiduje również, że rok 2022 zamknie się deficytem budżetu środków europejskich w wysokości 10,2 mld zł.

Do budżetu nie wpisano środków pochodzących z KPO - wypłaty dla Polski z Funduszu Odbudowy zostały zamrożone. Wiceminister finansów Sebastian Skuza przekonywał, że brak uwzględnienia tych środków wynika z „przyczyn technicznych”: braku możliwości podziału środków z Krajowego Planu Odbudowy na części budżetowe. Gdy środki zostaną Polsce przyznane, ustawa budżetowa ma być odpowiednio znowelizowana. 

W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska miała otrzymać ok. 58,1 mld euro, w tym 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach.

loader

RadioZET.pl/PAP