Zamknij

Świadczenia do waloryzacji? RPO: te pieniądze nie spełniają już swojej roli

Katarzyna Witwicka
26.10.2022 08:38

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do resortu rodziny z apelem o waloryzację świadczeń dla potrzebujących. Jak zaznaczył, ich kwota nie odpowiada potrzebom i rosnącej inflacji. Co na to rząd?

RPO o waloryzacji świadczeń
fot. Sheviakova Kateryna/(ilustracyjne)

Inflacja, która wzrosła do 17,2 proc. obniżyła wartość nabywczą wypłacanych przez państwo świadczeń. „Ludzie skarżą się na niewystarczającą – wobec wzrostu kosztów utrzymania i spadku wartości pieniądza - wysokość świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentów oraz zasiłków pobieranych przez  osoby w trudnej sytuacji” – napisał Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Co na to rząd?

Świadczenia powinny być wyższe? Minister rodziny odpowiada

„Pożądane byłyby pilne działania interwencyjne, a także systemowa modyfikacja mechanizmów waloryzacji i zmian wysokości świadczeń w szeroko rozumianym systemie pomocowym” – napisał RPO Marcin Wiącek do minister Marleny Maląg.

Mowa o świadczeniach na dzieci, dla osób niepełnosprawnych i dla rodzin w trudniej sytuacji materialnej. Wiele z nich, w tym kluczowe dla Prawa i Sprawiedliwości 500 plus, nigdy nie było waloryzowanych.

W opinii Rzecznika dla złagodzenia trudności wielu osób i rodzin konieczne jest uwzględnienie rosnących cen i poziomu inflacji przy określaniu kryteriów dochodowych warunkujących prawo do niektórych świadczeń oraz ich wysokości RPO

RPO zaznaczył, że rosnące koszty życia sprawiły, że świadczenia kierowane do najuboższych nie spełniają już swojej roli i nie są w stanie zaspokoić elementarnych potrzeb. RPO wskazał na kilka przykładów.

„Zasiłek rodzinny przysługuje, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł, a przy dziecku z niepełnosprawnością nie może być wyższy niż 764 zł. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi od 95 zł do 135 zł miesięcznie. Przyznawane są też (miesięcznie): jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka i świadczenie rodzicielskie (po 1000 zł  oraz świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny - 215,84 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy - 620 zł i świadczenie pielęgnacyjne - 2119 zł” – wymieniał RPO. A przykładów jest więcej: zmiany wymagają także przepisy dot. zasiłków dla bezrobotnych, czy też alimentów.

Minister Marlena Maląg w obszernej odpowiedzi na apel RPO przypomniała o programach takich jak 500 plus, 300 plus, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, 400 plus do opłaty za przedszkola i o zasiłku rodzinnym dla beneficjentów o najniższych dochodach.

„Odnosząc się do zasad ustalania wysokości świadczeń rodzinnych, należy wskazać, że wysokość świadczeń rodzinnych oraz kryteriów dochodowych uprawniających do ww. świadczeń podlegają procesowi weryfikacji (lub waloryzacji w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego) (…) Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwoty świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem świadczenia pielęgnacyjnego waloryzowanego co roku, podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin” – czytamy w odpowiedzi minister Maląg.

Minister wspomniała też o wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, które rośnie wraz z minimalną pensją. „W 2022 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł, w ubiegłym roku kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1971 zł, w 2015 r. było to jedynie 1200 zł” – podała szefowa resortu rodziny.

Jak czytamy w dalszej części odpowiedzi, w 2021 roku Rada Ministrów ze względu na wprowadzenie nowych form wsparcia (RKO i 400 plus) zdecydowała się nie zmieniać wysokości kwot kryteriów dochodowych i świadczeń rodzinnych. „Zgodnie z ww. ustawowo określonymi zasadami weryfikacji, najbliższa weryfikacja ww. kwot przypada na rok 2024 i wówczas Rada Ministrów podejmie decyzję o jej zakresie” – czytamy.

loader

RadioZET.pl/RPO