Obserwuj w Google News

Polski Ład jest niekonstytucyjny? „Ciężar finansowania zdrowia przerzucony na obywateli”

3 min. czytania
16.02.2023 14:40
Zareaguj Reakcja

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek w piśmie do resortu zdrowia pyta o konstytucyjność nieodliczalnej w PIT od 1 stycznia 2022 roku składki zdrowotnej. Jak czytamy „niedopuszczalne jest, aby obecne rozwiązania w całości przerzucały na obywatela obowiązek państwa zapewnienia środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych”.

Czy Polski Ład jest niekonstytucyjny
fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/East News

Polski Ład namieszał w systemie podatkowym. 1 stycznia minionego roku zaczęły obowiązywać nowe zasady. Składka zdrowotna nie podlega już odliczeniu w PIT, co oznacza dodatkowe koszty po stronie podatników. Rekompensatą miała być najpierw ulga dla klasy średniej, później zaś obniżenie PIT z 17 do 12 proc. Bez względu na mechanizm kompensacji RPO pyta „czy obciążenie obywateli obowiązkiem finansowana składki zdrowotnej w całości właściwie wpisuje się w ciążący na władzy publicznej konstytucyjny nakaz zapewnienia ochrony zdrowia?”.

Polski Ład niekonstytucyjny? Poszło o składkę zdrowotną

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek napisał w tej sprawie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. W świetle obowiązujących przepisów składkę zdrowotną opłaca się w pełnej wysokości (9 proc. podstawy jej wymiaru) i nie można jej odliczyć w PIT. Przed 1 stycznia można było odliczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru składki, co skutkowało tym, że w praktyce płaciliśmy jedynie 1,25 proc. podstawy jej wymiaru. Koszty były więc mniejsze, zaś składka w największej mierze obciążała budżet państwa.

W poprzednim stanie prawnym składka była w istocie opłatą obciążającą w decydującej części budżet państwa. W tym kontekście nasuwa się pytanie, czy obciążenie obywateli obowiązkiem finansowana składki w całości - jest rozwiązaniem właściwie wpisującym się w ciążący na władzy publicznej konstytucyjny nakaz zapewnienia jednostkom ochrony zdrowia (art. 68 Konstytucji)  - RPO

Rzecznik, argumentując swoje wątpliwości, powołał się na stanowisko prof. dr hab. Inetty Jędrasik- Jankowskiej, em. kierownika Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wyraziła ona obawę, że obecne przepisy mogą naruszać art. 68 Konstytucji. Oceniła, że nie ma przy tym znaczenia obniżenie skali podatku, bowiem w ostatecznym rachunku obciążenia obywateli wzrosły z 18,25  proc. (podatek 17 proc. w tym składka zdrowotna 9 proc. - po odliczeniu 1,25 proc.) do 21 proc. (podatek 12 proc. i składka zdrowotna 9 proc.).

Redakcja poleca

Ustawodawca jeszcze przed wprowadzeniem Polskiego Ładu wskazywał na konieczność dofinansowania sektora zdrowia i nadprogramowe, covidowe wydatki budżetowe. Po likwidacji ulgi dla klasy średniej rząd chciał „zrekompensować” koszty podatników związane ze składką obniżką PIT, która w połączeniu z wyższą kwotą wolną od podatku (30 tys. zł) i podniesieniem drugiego progu podatkowego (120 tys. zł) miała równoważyć straty.

„Zmiany w ramach nowelizacji Polskiego Ładu nie przywróciły zatem możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wprowadziły jedynie pewne rozwiązania kompensacyjne zasadniczo w płaszczyźnie podatkowej (zwłaszcza obniżenie stawki podatku do 12 proc.), a także pewne wyjątki co do możliwości odliczenia tej składki przez niektóre grupy podatników” – podał RPO.

Odsetki od Zetki: Radio ZET pomoże Ci spłacić kredyt. Wyślij zgłoszenie

Prof. Jędrasik-Jankowska cytowana przez Rzecznika podsumowała, że Polski Ład w praktyce stworzył system, w którym system opieki zdrowotnej w Polsce finansowany jest w istocie przez obywateli w ramach składek na ubezpieczenie zdrowotne. „Niedopuszczalne jest,  aby obecne rozwiązania w całości przerzucały na obywatela obowiązek państwa zapewnienia środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych” – podsumował RPO.

RadioZET.pl/RPO