Zamknij

Egzamin ósmoklasisty 2022: język polski. Mamy odpowiedzi i arkusze CKE

24.05.2022 13:02
egzamin ósmoklasisty
fot. Reporter Poland

Egzamin ósmoklasisty 2022 trwa. We wtorek, 24 maja uczniowie zmierzyli się z językiem polskim. Co znalazło się na egzaminie, jaki był temat rozprawki i jakie lektury? Egzamin ósmoklasisty relacjonujemy na żywo. Zbieramy najnowsze informacje i komentarze. Na RadioZET.pl publikujemy też arkusze CKE i odpowiedzi.

  • Egzamin ósmoklasisty 2022 rozpoczął się testem z języka polskiego. "Zemsta" Aleksandra Fredry to lektura, która pojawiła się na egzaminie
  • Tematem rozprawki było odniesienie się do stwierdzenia, że "z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności". Uczniowie mogli też napisać opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej
  • Arkusze CKE i odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego publikujemy pod tym linkiemZadania z języka polskiego rozwiązała dla nas i omówiła polonistka Alicja Gołębiewska

Egzamin ósmoklasisty 2022: język polski - przecieki, odpowiedzi, arkusze CKE

Egzamin ósmoklasisty 2022: arkusze CKE, odpowiedzi, tematy rozprawek

Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 z języka polskiego, a także z pozostałych przedmiotów, opublikujemy na RadioZET.pl w dniu każdego egzaminu. Nieoficjalne odpowiedzi i wskazówki, jak należało rozwiązać zadania, czy napisać rozprawkę, przygotują dla nas nauczyciele, którzy pracowali z ósmoklasistami przed egzaminem. 

Przypomnijmy, że egzamin ósmoklasisty z języka polskiego składa się z zadań zamkniętych i otwartych sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem, znajomość lektur, a także gramatyki. Ósmoklasiści mają napisać także krótką pracę pisemną, np. zaproszenie i rozprawkę na min. 200 słów.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

O której godzinie arkusze do egzaminu ósmoklasisty na CKE i OKE?

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych CKE i OKE w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00. Niedługo potem na RadioZET.pl będzie można znaleźć rozwiązania zadań.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty? [język polski, czas trwania]

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 120 minut. Na napisanie matematyki młodzież ma 100 minut, a na język angielski lub inny język obcy - 90 minut. Tradycyjnie, najwięcej uczniów (97,5 proc.) zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, do egzaminu z tego języka przystąpi 2,2 proc. uczniów ósmych klas.

Egzamin ósmoklasisty - kiedy jest? Jakie są terminy dodatkowe?

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych podejdą do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram:

  • 24 maja (wtorek), godz. 9:00 - język polski
  • 25 maja (środa), godz. 9:00 - matematyka
  • 26 maja (czwartek), godz. 9:00 - język obcy

A w terminach dodatkowych:

  • 13 czerwca (poniedziałek), godz. 9:00 - język polski
  • 14 czerwca (wtorek), godz. 9:00 - matematyka
  • 15 czerwca (środa), godz. 9:00 - język obcy

Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy będą wyniki?

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca br., a zaświadczenia dostaną tydzień później - 8 lipca. 

C