Zamknij

Koronawirus zakłócił funkcjonowanie niemal co czwartej podstawówki. Nowe dane MEiN

PAP
28.01.2022 18:15
Nauka zdalna - nowe dane MEiN
fot. Julian Sojka/East News

89,2 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego w całym kraju funkcjonowało w piątek w trybie stacjonarnym. W dziewięciu województwach, gdzie nie ma ferii, stacjonarnie pracowało 76 proc. szkół podstawowych w zakresie klas I-IV – poinformowało MEiN. W ciągu doby liczba szkół, w których nauka odbywa się zdalnie lub w trybie mieszanym wzrosła o niemal 300.

Nauka zdalna od czwartku obowiązuje dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych uczą się nadal stacjonarnie. Stacjonarnie pracują też placówki wychowania przedszkolnego. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki podało najnowsze dane dotyczące funkcjonowanie szkół podstawowych, z wyłączeniem województw, w których trwają ferie. W piątek stacjonarnie pracowało 6 496 szkół podstawowych w zakresie klas I-IV, co stanowi 76,0 proc. Zdalnie w zakresie klas I-IV pracowało 216 szkół podstawowych, a 1 838 w trybie mieszanym. W czwartek nauka w trybie stacjonarnym odbywała się w 6795 szkołach, a więc w ciągu doby liczba placówek, w których zajęcia odbywały się w niestandardowym trybie wzrosła o 299.

Nauka zdalna i stacjonarna 28 stycznia. Nowe dane MEiN

MEiN poinformowało również, że w piątek pracowało 13 765 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych), co stanowi 89,2 proc. wszystkich. 135 przedszkoli pracowało zdalnie, a 1 535 w trybie mieszanym.

Funkcjonowanie szkół podstawowych 28 stycznia 2022 roku
fot. MEiN

 
Nie uległy zmianie terminy ferii zimowych. Obecnie trwają ferie w siedmiu województwach. W woj. kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i w wielkopolskim ferie zaczęły się 15 stycznia, potrwają do 30 stycznia. W woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim ferie zaczęły się 22 stycznia, potrwają do 6 lutego. W kolejnych czterech województwach ferie zaczną się w sobotę, a w ostatnich pięciu zaczną się 12 lutego. Przedszkola są tzw. placówkami nieferyjnymi, pracują przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców.

Funkcjonowanie przedszkoli 28 stycznia 2022 roku
fot. MEiN

 
Informacje zebrane na podstawie danych od dyrektorów szkół i placówek pochodzą od kuratorów oświaty. 
 
W razie stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów, wychowanków lub pracowników placówki oświatowej dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

RadioZET.pl/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka/oprac. AK

C