Zamknij

Twoja SKOK ogłasza upadłość. Co z pieniędzmi klientów?

Redakcja
12.05.2017 10:46
SKOK
fot. East News

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Twoja” w Kędzierzynie-Koźlu (Twoja SKOK) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy. Co stanie się ze 170 milionami złotych, które powierzyło kasie 52 tys. klientów?

Według ustaleń zarządu komisarycznego KNF, Twoja SKOK w Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie) była niewypłacalna. W maju 2016 roku dysponowała funduszami w wysokości ok. 43 mln zł, a wskaźnik wypłacalności oscylował na poziomie 28,14 proc., co zdaniem Komisji można określić mianem "głębokiej niewypłacalności". Nie pomogła też pożyczka ze strony Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Rozliczeniowej (Kasa Krajowa), otrzymana przez kasę w latach 2013-15.

Nawet bank nie przejmie

Jak donosi portal Money.pl, żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności finansowej do przejęcia SKOK-u ani zabezpieczenia zgromadzonych tam depozytów. Teoretycznie mógłby to zrobić bank, ale do KNF wpłynęła tylko jedna propozycja, z której ostatecznie się wycofano.

"W odpowiedzi na ogłoszenie KNF zainteresowanie udziałem w procesie restrukturyzacji Twojej SKOK wyraził jeden z banków komercyjnych. Jednakże po przeprowadzeniu szczegółowych analiz sytuacji Kasy zrezygnował z tej inwestycji"- czytamy w komunikacie komisji cytowanym przez portal.

Upadłość nieuchronna

9 maja 2017 r. KNF zawiadomiła Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), że istnieje zagrożenie bankructwem i upadłością Twojej SKOK, a jednocześnie nie ma możliwości zastosowania nadzoru finansowego bądź podjęcia jakichkolwiek działań gwarantujących przywrócenie budżetu do stanu wypłacalności.

"W związku z głęboką niewypłacalnością Twojej SKOK oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji tej Kasy jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG" - pisze KNF.

Komunikat SKOK

Na stronie internetowej Twojej SKOK pojawiło się już oświadczenie o upadłości kasy. Oprócz podjęcia kwestii formalno-proceduralnych, SKOK zapewnia, że aktywa klientów nie przepadną i zostaną wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

"Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy.
W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK.
W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych"- czytamy.

RadioZET.pl/Money.pl/MP