Zamknij

Przekop Mierzei Wiślanej. Dwa konsorcja zaskarżyły do sądu przetarg na II etap

16.04.2021 12:41
Przekop Mierzei Wiślanej
fot. MAREK KUDELSKI/AGENCJA SE/East News

Dwa konsorcja zaskarżyły do sądu procedurę wykonawcy II etapu prac przy przekopie Mierzei Wiślanej - ustalił reporter Radia ZET Maciej Bąk. Chodzi o spółki NDI (która jest współwykonawcą I etapu) i PORR. Ich odwołania w lutym oddaliła Krajowa Izba Odwoławcza, a przetarg wygrał Budimex, z którym Urząd Morski w Gdyni chce podpisać umowę wartą 574 miliony złotych już w przyszłym tygodniu, czyli zanim sprawą zajmie się sąd.

NDI uważa, że procedura wyboru wykonawcy II etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną była niezgodna z prawem zamówień publicznych i zmanipulowana - mówi Radiu ZET Magdalena Skorupka-Kaczmarek ze spółki NDI. Skarga wpłynęła do Sądu Okręgowego w Warszawie 13 kwietnia. NDI twierdzi, że Budimex "w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, a przynajmniej w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa, wprowadził zamawiającego (Urząd Morski w Gdyni - red.) w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu".

Według NDI wycena prac jest "rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia" i Budimex "nie wykazał, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia" (chodzić ma o kierowników budowy i robót hydrotechnicznych). Jak ustaliło Radio ZET, spółka twierdzi też, że złożenie przez Budimex tej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. NDI domaga się odrzucenia oferty Budimexu, a jeśli Urząd Morski w Gdyni mimo wszystko zawrze z nim umowę, spółka będzie domagać się odszkodowania w wysokości ok. 50 milionów złotych (NDI chciało wykonać prace za ok. 630 mln zł).

Z kolei spółka PORR potwierdziła jedynie w rozmowie z Radiem ZET, że zaskarżyła do sądu wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, który oddalił odwołania od procedury przetargowej. PORR nie informuje jednak o tym, jakie argumenty zawarto w skardze do sądu.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET