Zamknij

Radio ZET dotarło do projektu umowy społecznej dot. wygaszania kopalń do 2049 r.

26.04.2021 22:31
kopalnia
fot. FOT. LUKASZ KACZANOWSKI/POLSKA PRESS/Polska Press/East News

Reporterka Radia ZET Daria Klimza dotarła do projektu umowy społecznej, który ma zostać parafowany w najbliższą środę. Dokument był negocjowany między stroną związkową i rządową od ponad 7 miesięcy. 

Dokument określa tempo likwidacji poszczególnych kopalń oraz kwestie dotowania górnictwa węgla kamiennego. Składa się z 12 stron i 7 rozdziałów. Do tego są 4 załączniki.

Projekt umowy społecznej dot. wygaszania kopalń do 2049 r.

Pierwszy rozdział dotyczy mechanizmu dopłat do likwidowanej branży. Mowa w nim między innymi o pokrywaniu kosztów nadzwyczajnych jednostek objętych systemem likwidacji (tutaj między innymi zaliczane są osłony socjalne), dopłat do redukcji wydobycia, wsparcia finansowego przekazanych już do likwidacji jednostek. Uwzględnione w tym rozdziale są koszty związane z indeksacją wynagrodzeń do roku 2025, czyli podwyżek (o 3,8% w 2022, 3,5% w 2023, 3,4% w 2024, i 3,3% w 2025). Szczegółowy opis systemu wsparcia stanowi jeden z załączników.

Drugi rozdział umowy jest związany z minimalizacją skutków transformacji i skupia się na inwestycjach w czyste technologie węglowe. Strona rządowa zobowiązuje się do rozpoczęcia wskazanych w umowie inwestycji do połowy 2022 roku, a mają one zostać oddane do użytku do roku 2029.

Trzeci rozdział dotyczy powołania Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji Śląska, udziału województwa śląskiego w podziale pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, utworzenia Rady Koordynacyjnej ds. Sprawiedliwej Transformacji. I tu pojawia się także włączanie projektów do Programu dla Śląska.

W czwartym rozdziale podany jest harmonogram likwidacji kopalń należących do spółek: Polskiej Grupy Górniczej, Tauronu Wydobycie, Węglokoksu Kraju i Lubelskiego Węgla Bogdanki. Najdłużej czynne będą kopalnie PGG ROW Ruch Jankowice i Ruch Chwałowice, oraz kopalnie Tauronu Wydobycie: Sobieski i Janina oraz kopalnia Bogdanka.

Piąty rozdział to już gwarancje zatrudnienia do emerytury, kwestie alokacji z likwidowanych kopalń. Szósty rozdział poświęcony jest osłonom socjalnym, urlopom górniczym, jednorazowym odprawom. To 120 tysięcy złotych netto dla każdego pracownika, który podejmie decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę za zgodą pracodawcy.

W siódmym rozdziale zapewnienie rządu, że umowa społeczna jest podstawowym dokumentem transformacji sektora. Konieczna jest jej notyfikacja w Komisji Europejskiej. I dopiero po zgodzie Brukseli będzie możliwość skorzystania z systemu wsparcia.

Umowa społeczna opiera się na podpisanym 25 września 2020 roku porozumieniu pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych i rządu.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET

C