Obserwuj w Google News

MZ reaguje na wariant Omikron. Wydano dwa nowe rozporządzenia

2 min. czytania
24.01.2022 09:53
Zareaguj Reakcja

Ministerstwo Zdrowia skierowało w poniedziałek do opublikowania dwa rozporządzenia. Nowe regulacje zmieniają zasady dotyczące wizyt domowych u pacjentów powyżej 60 lat oraz umożliwiają darmowe testowanie w kierunku SARS-CoV-2 w aptekach.

Adam Niedzielski
fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że potrzeba wydania rozporządzeń podyktowana jest m.in. pojawieniem się wariantu koronawirusa Omikron, który wykazuje duży potencjał zakaźny. Resort twierdzi, że niezbędne jest uruchomienie kolejnych punktów testowania w celu zidentyfikowania przypadków z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych i kontrolnych.

Darmowe testy na COVID-19 w aptekach

W załączniku do rozporządzenia określono, że farmaceuta będzie mógł wykonać: test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 oraz badanie podstawowych paramentów życiowych: ciśnienie krwi, tętno, puls oraz saturacja krwi oraz pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczyć wskaźnik BMI oraz stosunku obwodu talii do obwodu bioder. 

Redakcja poleca

Zgodnie z rozporządzeniem, farmaceuta będzie mógł także wykonać test stężenia glukozy we krwi, kontrolę panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy) oraz szybki test do wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu Streptoccocus z grupy A, Helicobacter – test z krwi.

Wymienione w projektowanym rozporządzeniu badania diagnostyczne, z wyjątkiem badania w kierunku SAR-CoV-2, nie będą finansowane ze środków publicznych. Badania te będą odpłatne według cennika apteki ogólnodostępnej, który ustali podmiot prowadzący aptekę. Pacjent nie będzie mógł oczekiwać, ani żądać sfinansowania ich przeprowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nowe zasady dotyczące wizyt domowych

Na mocy drugiego rozporządzenia każdy pacjent powyżej 60 lat, skierowany do odbycia izolacji z powodu COVID-19, ma zostać zbadany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Badanie ma nastąpić w ciągu 48 godzin. Jeśli termin badania upływa w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę, porada ma odbywać się następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Badanie pacjenta, zależnie od stanu klinicznego, może odbyć się w poradni podstawowej opieki zdrowotnej albo podczas wizyty domowej w miejscu pobytu pacjenta.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że ze względu na przewidywany znaczny wzrost zakażeń nowym wariantem wirusa SARS-CoV-2 istnieje konieczność zwiększenia poziomu zabezpieczenia opieki przedszpitalnej populacji pacjentów powyżej 60 lat, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, u których ze względu na częstość występowania chorób współistniejących przebieg zakażenia może mieć niekorzystny przebieg.

RadioZET.pl/PAP