Ostrzeżenie przed groźnym pyłem w powietrzu. Alert drugiego poziomu

07.02.2023 16:15

Do końca dnia we wtorek 7 lutego na terenie miast Olesna, Krapkowic i Zdzieszowic możliwe są przekroczenia poziomów pyłu zawieszonego PM10 - poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

ostrzeżenie pył pm10
fot. Tomasz Kawka /East News

Jak przekazało WCZK w Opolu, wydano powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Alert drugiego poziomu obowiązuje we wtorek do końca dnia na terenie miast: Olesna, Krapkowic i Zdzieszowic.

Ostrzeżenie przed pyłem w powietrzu

Powodem wystąpienia zagrożenia jest z jednej strony zwiększona ilość pyłów emitowanych z lokalnych źródeł ciepła, a z drugiej brak wiatru, który mógłby przenieść pył z palenisk poza teren zabudowany.

Według komunikatu WCZK w Opolu, na negatywne skutki przekroczeń poziomów pyłów w powietrzu szczególnie są narażone osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, niewydolnością układu sercowo-naczyniowego, dzieci, osoby starsze i kobiety w ciąży.

Zaleca się, by w sytuacji wysokiego zapylenia powietrza ograniczyć wysiłek fizyczny na zewnątrz, a osoby chore powinny pamiętać o przyjmowaniu zalecanych lekarstw.

RadioZET.pl/ Marek Szczepanik (PAP)