,

Politechnika Krakowska. Kto pokieruje uczelnią po śmierci rektora?

31.03.2023 08:10

Po śmierci rektora Politechniki Krakowskiej jego obowiązki pełni najstarszy członek senatu uczelni. Nowy rektor, którego wybierze standardowo kolegium elektorów, politechniką będzie kierował tylko do końca sierpnia przyszłego roku.

Władze uczelni/zdjęcie poglądowe
fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Prof. Andrzej Białkiewicz, urzędujący rektor Politechniki Krakowskiej, zmarł w środę, 22 marca w Krakowie. Tydzień później, 29 marca w Bazylice Mariackiej odbyły się uroczystości pogrzebowe. Prof. Białkiewicz spoczął na Cmentarzu Rakowickim. Funkcję rektora sprawował od września 2020 r. Była to jego pierwsza kadencja. Kto teraz będzie kierował uczelnią?

- W  konsekwencji stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rektora PK jego obowiązki od 23 marca do dnia wyboru nowego rektora pełni najstarszy członek Senatu Politechniki Krakowskiej ze stopniem doktora – dr Bogdan Siedlecki, prof. PK – poinformowała nas Małgorzata Syrda-Śliwa, rzeczniczka uczelni.

Politechnika Krakowska. Kto nowym rektorem?

Procedury związane z wyborem nowych władz uczelni rozpoczynają się już w piątek 31 marca. Na ten dzień, jak tłumaczy rzeczniczka PK, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej zwołał nadzwyczajne posiedzenie komisji, która określi m.in. szczegółowy terminarz wyborów. Uchwałę wyborczą z terminami zatwierdzi potem Senat PK.

Nowe władze politechniki wybierze kolegium elektorów, czyli przedstawiciele pracowników uczelni, studentów i doktorantów. Z tym, że osoba wybrana na funkcję rektora będzie ją pełnić jedynie do końca kadencji 2020-2024, czyli do 31 sierpnia 2024 roku. Wtedy miała się skończyć pierwsza kadencja prof. Białkiewicza. Poza tą zmianą zasady wyboru rektora nie różnią się zasadniczo od tych na pełną kadencję.

Najpierw studenci, doktoranci pracownicy zgłaszają kandydatów. Ci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia listy przez komisję wyborczą. Następnie senat opiniuje zgłoszenia. Swoich kandydatów może też wskazać rada uczelni. Na koniec spośród osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie, elektorzy wybierają nowego rektora.

Prof. Andrzej Białkiewicz nie żyje. Blisko 50 lat związany z uczelnią

Prof. Andrzej Białkiewicz urodził się 13 czerwca 1954 r. w Czeladzi. Z Politechniką Krakowską był związany przez blisko 50 lat. Najpierw jako student architektury, potem jako wykładowca uczelni i kierownik Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury. W 1987 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 2018 roku tytuł profesora. 8 lipca 2020 roku prof. Białkiewicz został wybrany na rektora PK. Objął funkcję 1 września 2020 r. Wcześniej – w latach 2012-2020 - był prorektorem uczelni do spraw ogólnych, odpowiedzialnym m.in. za inwestycje, rozwój infrastruktury badawczej i dydaktycznej.

Współpracował z uczelniami zagranicznymi m.in. z Włoch, Niemiec, Austrii. Interesował się historią motoryzacji, uczestniczył w zlotach i rajdach zabytkowych pojazdów, był znawcą muzyki klasycznej. Prof. Białkiewicz został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym przez prezydenta RP, a także Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. 

RadioZET.pl

Logo radiozet Dzieje się