Obserwuj w Google News

Polska powinna przyjąć walutę euro? Sondaż IBRiS dla Radia ZET

1 min. czytania
10.01.2023 07:36
Zareaguj Reakcja

64,2 procent Polaków jest przeciwna przyjęciu euro przez Polskę, a tylko 24,5 proc. ankietowanych chce zastąpienia złotego wspólną europejską walutą - wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET.

euro w Polsce
fot. Marek BAZAK /East News

Ze stwierdzeniem "Polska powinna przyjąć walutę euro zamiast polskiego złotego" zdecydowanie zgadza się 14,7 proc. badanych, a 9,8 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej się zgadzam".

Jednak największą grupę stanowią ankietowani, którzy "zdecydowanie" nie zgadzają się na to - 49 proc. "Raczej" nie zgadza się na euro w Polsce 15,2 proc. przepytanych przez IBRiS dla Radia ZET. Odpowiedzi "Nie wiem/ Trudno powiedzieć" udzieliło 11,3 proc. badanych.

Redakcja poleca

Sondaż IBRiS dla Radia ZET: Ponad 64 proc. nie chce przyjęcia euro

Najwięcej ankietowanych, którzy nie chcą zastąpienia złotego walutą euro żyje na wsi (70 proc.) i w małych miastach do 50 tys. mieszkańców (75 proc). W dużych miastach powyżej 250 tys. mieszkańców zdania są podzielone: 48 proc. ankietowanych nie chce euro; 42 proc. jest za przyjęciem europejskiej waluty.

Wyborcy Zjednoczonej Prawicy stanowią największą grupę przeciwników euro w Polsce - aż 97 proc. Wśród wyborców opozycji 44 proc. badanych chciałoby zastąpienia złotego europejską walutą, a 43 proc. jest przeciwnikami takiego rozwiązania.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dn. 05-07.01.2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1100 osób. Został zrealizowany metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

RadioZET.pl