Obserwuj w Google News

Sondaż IBRiS: nowy rząd nie powinien dążyć do wprowadzenia euro w Polsce

2 min. czytania
16.11.2023 06:49
Zareaguj Reakcja

62,9 procent Plaków uważa, że nowy rząd KO, Trzeciej Drogi i Lewicy nie powinien dążyć do wprowadzenia w Polsce waluty euro - wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. Odmiennego zdania jest 21,2 procent respondentów.

Strefa Euro
fot. Marek BAZAK/East News, Andrzej Zbraniecki/East News (ilustracyjne)

Euro powinno zostać wprowadzone w Polsce, zgodnie z zapisami traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej z 2003 roku. Jednak wciąż nie ma woli politycznej ani konkretnych decyzji gospodarczych, które zbliżyłyby Polskę do wspólnej unijnej waluty.

Pracownia IBRiS na zlecenie Radia ZET zadała ankietowanym pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem nowy rząd KO, Trzeciej Drogi i Lewicy powinien dążyć do wprowadzenia w Polsce waluty euro?". "Zdecydowanie tak" odpowiedziało 7,9 proc. badanych, a "raczej tak" 13,3 proc.

Redakcja poleca

Euro w Polsce. Najnowszy sondaż

Zdecydowana większość była przeciwko szybkiej akcesji do strefy Euro. 19,5 proc. ankietowanych odpowiedziało "raczej nie", a 43,4 proc. "zdecydowanie nie". Opcję "trudno powiedzieć" wybrało 15,9 proc.

Wprowadzeniu w Polsce euro sprzeciwiają się głównie zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. 85 procent spośród tych, którzy są zdecydowanie na "nie" to właśnie sympatycy PiS. Z kolei ci, którzy są za wprowadzeniem europejskiej waluty to głównie zwolennicy obozu liberalno-demokratycznego (KO-PL2050-PSL-Lewica). 43 procent spośród tych, którzy są na "tak" to sympatycy tej opcji politycznej.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony 10.11.2023 r. metodą CATI na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1067 osób.

Źródło: Radio ZET

Nie przegap