Zamknij

Coraz więcej osób niewierzących w Polsce. Najwyższy wskaźnik w historii badań

08.06.2020 17:30
kościół katolicki
fot. Shutterstock

91 proc. respondentów deklaruje się, jako wierzący. Odsetek osób niewierzących systematycznie rośnie i wynosi 8 proc. Tyle samo jest osób głęboko wierzących - wynika z badań CBOS na temat religijności Polaków w ciągu ostatnich 20 lat.

Z badania wynika, że zdecydowana większość respondentów pozostaje wierząca, choć odsetek osób niewierzących systematycznie rośnie. Natomiast udział osób głęboko wierzących jest stały.

Od końca lat dziewięćdziesiątych udział osób identyfikujących się, jako wierzące (w tym głęboko wierzące) niezmiennie przekracza 90 proc. "Do roku 2005 utrzymywał się on na poziomie 96 proc., a od dziesięciu lat bardzo powoli, ale systematycznie spada. W roku 2020 jest najniższy, odkąd monitorujemy tę kwestię 91 proc." – podał CBOS.

Sondaż: Rośnie odsetek niewierzących w Polsce

Podkreślono, że odsetek osób głęboko wierzących pozostaje stabilny od 2011 roku i wynosi 8 proc. Natomiast powoli rośnie udział osób zaliczających się do raczej lub całkowicie niewierzących: w 2007 roku cztery na sto osób uważały się za niewierzące, a w 2019 roku odsetek ten był już dwukrotnie wyższy (8 proc.). Zwrócono uwagę, że regularne praktyki były stabilne w latach 1997–2007 i utrzymywały się na poziomie 57 proc. lub 58 proc. W ostatnich dwóch latach ich wskaźnik spadł i wynosi 47 proc.

Natomiast, jeśli chodzi o praktyki nieregularne, to w ciągu ostatnich 20 lat odsetek zmienił się o 6 punktów procentowych. Obecnie utrzymuje się na poziomie 38 proc. Z kolei odsetek niepraktykujących do 2009 roku wynosił 9 proc. lub 10 proc. Ostatnio sięgał już 15 proc. – podał CBOS.

Zobacz także

Zwrócono uwagę, że ostatnie dwa lata świadczą o spadku zaangażowania religijnego Polaków. "Udział wierzących i praktykujących był w 2019 roku najniższy w historii badań, a odsetki wierzących i niepraktykujących oraz niewierzących i niepraktykujących – najwyższe" – podało CBOS. Dodano jednocześnie, że należy zaczekać z interpretowaniem tej zmiany, jako trendu, ponieważ minęły dopiero trzy miesiące br.

Posłuchaj podcastu

Badania przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) na reprezentatywnych próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski.

Zobacz także

RadioZET.pl/ PAP