Obserwuj w Google News

Tak spadła liczba katolików w Polsce. Są oficjalne dane z Narodowego Spisu Powszechnego

3 min. czytania
28.09.2023 15:31
Zareaguj Reakcja

GUS opublikował dane z Narodowego Spisu Powszechnego dotyczące m.in. przynależności do wyznania religijnego. Wynika z nich, że od ostatniego spisu, który przeprowadzono w 2011 roku, aż o 16 punktów procentowych (czyli około 6,6 mln osób) spadła liczba zadeklarowanych katolików. Wzrósł za to wskaźnik osób, które odmówiły odpowiedzi na pytanie o swoje wyznanie.

Kościół
fot. Piotr Kamionka/REPORTER

28 września 2023 r. zostały opublikowane ostateczne dane Narodowego Spisu Powszechnego 2021 w zakresie przynależności narodowo-etnicznej, języka używanego w domu oraz przynależności do wyznania religijnego. Informacje można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Urząd przekazał jednocześnie, że "analizy w obrębie tego obszaru tematycznego oraz bardziej szczegółowe zestawienia wyników wraz z informacjami z zakresu metodologii opracowania danych" zostaną opublikowane 27 listopada 2023 roku. Będą częścią publikacji pt. "Stan i struktura demogra­ficzno–społeczna i ekonomicz­na ludności Polski w świetle wyników NSP 2021".

Spis powszechny 2021. 71 proc. Polaków uważa się za katolików

Jeśli chodzi o przynależność do wyznania religijnego, to 79,43 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi na to pytanie, a 72,57 proc. przyznało się, że należy do któregoś z kościołów. Najwięcej, bo 71,30 proc., zadeklarowało się jako wyznawcy religii rzymskokatolickiej.

To dość znaczny spadek w porównaniu do poprzedniego spisu z 2011 roku. Wówczas katolikami określiło się 87,58 proc. badanych. Oznacza to, iż wedle najnowszego spisu wiernych Kościoła katolickiego w Polsce jest o 16 punktów procentowych mniej, co w liczbach bezwzględnych oznacza 6,6 mln mniej.

Co ciekawe, aż 20,53 proc. w ogóle nie odpowiedziało na pytanie dotyczące wyznania i przynależności do związku wyznaniowego (10 lat wcześniej odsetek odmów wyniósł 7,10 proc.).

Przynależności do każdego z pozostałych związków wyznaniowych (m.in. Kościoła prawosławnego czy Ewangelicko-Augsburskiego) nie zadeklarowało więcej niż 0,5 proc. respondentów. Z kolei 6,87 proc. Polaków określiło siebie jako "nienależących do żadnego wyznania". To więcej niż w 2011 roku (wówczas takich osób było 2,41 proc.).

Redakcja poleca

Jak to wygląda, jeśli uwzględnimy podział na województwa? Najwyższy odsetek zadeklarowanych katolików znajdziemy na Podkarpaciu - 82,92 proc. Granica 80 proc. została przekroczona także w woj. lubelskim i świętokrzyskim. Najmniej zaś na Pomorzu Zachodnim (65,68 proc.) i Dolnym Śląsku (66,49 proc.).

Z badanych regionów wyróżnia się Podlasie. To jedyne województwo, w którym wskaźnik tych, którzy deklarują się jako przynależący do jakiegoś wyznania, a jednocześnie niebędący rzymskimi katolikami, jest wyższy niż 1 proc. Osób deklarujących się jako członkowie Kościoła prawosławnego jest tam 8,29 proc.

Spis powszechny 2021. 90 proc. katolików, jeśli weźmiemy pod uwagę tych, co odpowiedzieli

Jeśli chodzi o tych, którzy odpowiedzieli na pytanie o wyznanie, a zadeklarowali brak przynależności do jakiegokolwiek wyznania, najwięcej takich osób żyje w woj. dolnośląskim i zachodniopomorskim (kolejno 10,02 proc. i 9,83 proc.)

GUS udostępnił również drugie zestawienie uwzględniające tylko osoby, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie. Statystyki dla Kościoła katolickiego stają się dzięki temu nieco bardziej optymistyczne - wówczas tych, którzy uważają się za członków Kościoła rzymskokatolickiego, byłoby w Polsce 89,77 proc.

Nie przegap