Obserwuj w Google News

Jak rozliczyć się i nie przepłacić? Resort finansów o ulgach: to nasze TOP 3

3 min. czytania
21.02.2023 13:25
Zareaguj Reakcja

- Można odliczyć darowiznę, skorzystać z nowych ulg dla pracujących seniorów czy dużych rodzin, ale ulga prorodzinna, termomodernizacyjna i rehabilitacyjna są najpopularniejsze. To nasze TOP3 – mówił w podcaście „Biznes. Między Wierszami” Arkadiusz Jedynak, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów.

Ulgi w PIT rozliczenie
fot. Marek BAZAK/East News

PIT do zapłaty może być niższy za sprawą ulg. Resort finansów wyjaśnił, które preferencje są najczęściej wykorzystywane przez podatników. Poniżej podajemy przykładowe odliczenia, które umożliwią zmniejszenie podatku do zapłaty. Szczegóły w podcaście „Biznes. Między Wierszami” zdradził przedstawiciel resortu finansów Arkadiusz Jedynak.

Odsetki od Zetki: Radio ZET pomoże Ci spłacić kredyt. Wyślij zgłoszenie

Oglądaj

Ulga na dzieci 2023. Kwoty odliczeń

Prawo do ulgi przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym dzieci i uczącej się młodzieży do 25. roku życia. Może z niej skorzystać podatnik, którego dochód nie przekroczył 112 tys. zł w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko i tyle samo łącznie w przypadku małżeństw (sumuje się dochody pary). W przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim limit wynosi 56 tys. zł.

Ulga przysługuje w wysokości:

  • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
  • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
  • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

 

Redakcja poleca

W praktyce w przypadku trójki dzieci można odliczyć 4,2 tys. zł rocznie (1,1 tys. zł na pierwsze i drugie dziecko i 2 tys. zł na trzecie).

Jeśli okaże się, że kwota odliczenia jest wyższa niż podatek to zapłaty, to rodzicom przysługuje zwrot niewykorzystanej ulgi. Kwota zwrotu nie może jednak przekroczyć sumy zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ulga termomodernizacyjna 2023

Każdy właściciel lub współwłaściciel domu, który w 2022 roku zainwestował w fotowoltaikę, nowy piec lub okna, może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Ustawodawca mówi o takim przedsięwzięciu, które prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię w sieci miejskiej.

Redakcja poleca

Kwotę wydatków (które nie były już podatnikom zwrócone np. w formie dotacji) odlicza się od postawy opodatkowania do kwoty 53 tys. zł. Jeśli podatnik nie zdoła wykorzystać całej ulgi jednego roku, przechodzi ona na rok kolejny (maksymalnie 6 lat). Warunek jest jeden: przedsięwzięcie termomodernizacyjne trzeba dokończyć w trakcie trzech lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym zostały poniesione wydatki). W innym przypadku ulgę trzeba będzie zwrócić.

Ulga rehabilitacyjna 2023

Taka preferencja pozwala odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Może z niej skorzystać niepełnosprawny lub podatnik, który ma na utrzymaniu niepełnosprawną osobę. O takiej sytuacji można mówić jedynie wtedy, gdy dochód osoby, której dotyczy ulga, nie przekracza 1338,44 zł na miesiąc (wysokość renty rodzinnej w 2022 roku). Roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie mogły przekroczyć 16 061,28 zł w roku 2022. 

Wydatki podlegające odliczeniu dzielą się na limitowane i nielimitowane. Pełne kwoty kosztów można odliczyć np. w przypadku adaptacji mieszkań do potrzeb osoby niepełnosprawnej, przystosowania pojazdów, zakupu lub wypożyczenia sprzętu niezbędnego w procesie rehabilitacji lub opłacenia turnusu rehabilitacyjnego czy opieki pielęgniarskiej.

Redakcja poleca

Lista wydatków limitowanych dostępna jest na stronie resortu finansów. Obejmuje ona m.in. zakup leków, pieluchomajtek, opłacenie przewodników dla osób niewidomych czy utrzymanie psa asystującego. O powyższe wydatki zmniejsza się podstawę opodatkowania, a tym samym podatek do zapłaty.

RadioZET.pl/gov.pl