Zamknij

Nowe dowody osobiste w 2021 roku. Rząd przyjął projekt zmian

16.02.2021 18:34
Dowod osobisty
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Zmiany w dowodach osobistych mają ograniczyć ryzyko fałszowania dokumentów oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Regulacja przyjęta przez rząd ma również dostosować przepisy krajowe do rozporządzenia PE. 

Unijne rozporządzenie nakłada na państwa członkowskie nowe obowiązki dotyczące niezbędnych zabezpieczeń w dokumentach tożsamości, w tym m.in. obowiązek wprowadzenia do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, czyli odcisków palców. Zaznaczono ponadto konieczność dostosowania wzoru dowodu osobistego do specyfikacji i minimalnych norm dotyczących bezpieczeństwa.

"Wśród unijnych państw występują znaczące różnice w poziomie zabezpieczeń krajowych dokumentów służących do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się" - wskazało Centrum Informacyjne Rządu.

Odciski palców w dowodzie osobistym w 2021 roku

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji ustawy, który przewiduje obowiązek wprowadzenia do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej - odcisków palców. Ich pobieranie będzie się odbywać podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego.

W warstwie elektronicznej dowodu osobistego wydanego osobie, która nie ukończyła 12. roku życia oraz osobie, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie będą zamieszczane odciski palców. Regulacja określa również maksymalny okres przechowywania odcisków palców w Rejestrze Dowodów Osobistych – tj. do dnia odbioru dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia wydania, tj. personalizacji dowodu osobistego. 

Ważność dowodu osobistego

Zgodnie z projektowanymi przepisami dzieciom do 12. roku życia wydawane będą dowody osobiste z pięcioletnim okresem ważności, zaś obywatelom po ukończeniu 12. roku życia wydawane będą dowody osobiste z dziesięcioletnim okresem ważności.

"W przypadku, gdy czasowo niemożliwe jest fizycznie pobranie odcisków palców osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, np. z powodów medycznych – oparzenie lub inny wypadek, przewidziano dwunastomiesięczny okres ważności dokumentu" - poinformował CIR.

Według projektu zmieni się zawartość warstwy graficznej dowodu osobistego – dodany zostanie podpis posiadacza dokumentu. W projekcie wskazano także przypadki, w jakich możliwy jest brak podpisu – chodzi o dzieci do 12. roku życia i osoby powyżej 12. roku życia, jeśli nie mogą złożyć podpisu. Obowiązek zamieszczania w dowodzie odcisków palców spowoduje, że wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby powyżej 12. roku życia będzie można złożyć jedynie osobiście w organie gminy.

"Możliwość składania wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną pozostanie wyłącznie w przypadku dokumentu dla osób do 12. roku życia, od których nie będą pobierane odciski palców" - zaznaczono w komunikacie CIR. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 2 sierpnia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.  

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP

C