Radio ZET ujawnia: Druzgocący raport NIK o KNF

Redakcja
11.12.2018 06:00
KNF
fot. Arkadiusz Ziołek/East News

Nadzór KNF nad bankami spółdzielczymi jest słaby i nieskuteczny. Komisja wręcz pobłaża bankom spółdzielczym, które przedstawiają nierzetelne dane o swojej kondycji - to główne wnioski z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli, do którego dotarło Radio ZET. W okresie od 2014 roku do końca I kwartału 2017 roku 84 procent banków spółdzielczych nie było objętych żadnymi czynnościami kontrolnymi ze strony KNF.

Raport NIK jest dla Komisji Nadzoru Finansowego druzgocący. NIK stwierdza bowiem, że Komisja podejmowała za mało działań nadzorczych wobec banków spółdzielczych. Zdarzały się nawet przypadki braku skutecznej reakcji na nieprawidłowości w tych bankach. 

Kontrolerzy NIK opisują, jak 3 banki spółdzielcze zawyżyły swoje oceny dotyczące między innymi jakości kredytów w tak zwanych formularzach oceny BION. KNF to wykryła i obniżyła zdecydowanie oceny banków, ale o sprawie jakby zapomniała, nic dalej z tym nie robiąc.

Zobacz także

Dalej raport opisuje sytuację zdumiewającą. KNF nie interweniowała, mimo że programy naprawcze w kolejnych dwóch zagrożonych bankach spółdzielczych nie przynosiły żadnego rezultatu.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. postępowaniem naprawczym było objętych 7 banków komercyjnych i 43 banki z sektora spółdzielczego.

Zobacz także

Kontrolerzy wykryli, że kuratorzy których KNF wysyłała do zagrożonych banków często nie mieli nawet minimalnych kwalifikacji bankowych.  W bazie kuratorów znaleziono osoby z tytułami magistra politologii, historii i organizacji przemysłu spożywczego.

Radio ZET/Mariusz Gierszewski