Obserwuj w Google News

500 plus - zmiany od lipca 2019: co się zmieni w wypłacaniu świadczenia? [NOWE ZASADY]

3 min. czytania
03.06.2019 15:00
Zareaguj Reakcja

Zmiany w programie 500+ wchodzą w życie od 1 lipca 2019 roku. Co się zmieni w wypłacaniu świadczenia i jakie są nowe zasady 500+ na pierwsze dziecko? Podajemy najważniejsze informacje dla rodziców, którzy będą chcieli skorzystać z programu 500 plus.

500 plus - zmiany od lipca 2019: co się zmieni w wypłacaniu świadczenia? [NOWE ZASADY 500+]
fot. Shutterstock

500 plus - zmiany od lipca 2019: co się zmieni w wypłacaniu świadczenia? Kto nie dostanie pieniędzy na dziecko, a komu nadal będzie przysługiwało 500+? Sprawdzamy, jakie zmiany w 500 plus i nowy program 500+ na pierwsze dziecko będą obowiązywać od lipca 2019 roku oraz najważniejsze informacje na temat nowych warunków wypłacania świadczenia 500+ dla rodzin z dziećmi - zasady, dochody, warunki, od kiedy i co dokładnie się zmieni.

500 plus na pierwsze dziecko: kryteria dochodowe. Czy będzie kryterium dochodowe na świadczenie 500+?

500 plus - zmiany od lipca 2019: co się zmieni w wypłacaniu świadczenia?

Jedną z najważniejszych zmian w 500 plus od 2019 roku jest wprowadzenie świadczenia także na pierwsze dziecko w rodzinie. Od 1 lipca 2019 roku po złożeniu odpowiedniego wniosku rodziny wielodzietne będą otrzymywać dodatkowe pieniądze co miesiąc. Tak zwane "500 plus" przysługiwać będzie niezależnie od dochodu na każde dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Warto jednak pamiętać, że świadczenie z programu 500 plus nie jest przyznawane na stałe, a dodatkowo nie każdy może je otrzymać. 

Świadczenie wychowawcze 500+ nie przysługuje na dane dziecko, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (którą są młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 roku, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

500 plus na pierwsze dziecko: wniosek, wniosek online. Jak, gdzie i do kiedy wypełnić wniosek, by otrzymać 500+?

Nowe zasady 500+ i zmiany 2019 - co trzeba wiedzieć przed wypełnieniem wniosku?

Świadczenie wychowawcze z programu 500 plus mogą otrzymać rodzice, opiekunowie prawni (osoby ustanowione przez sąd opiekunami prawnymi dziecka) lub opiekunowie faktyczni dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu z wnioskiem o adopcje dziecka). Prawo do świadczenia mają tylko rodziny mieszkające w Polsce. Cudzoziemcy mogą otrzymać pieniądze w programie 500+ pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski przez okres pobierania świadczenia.

500 plus - kiedy wypłaty w 2019 roku i do którego dnia miesiąca wypłacane są pieniądze?

Inne warunki i zasady programu 500+ w 2019 roku pozostaną bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie trzeba go wykazywać w zeznaniu podatkowym. Zgodnie z zapowiedziami, od lipca 2019 świadczenie z programu 500 plus będzie wypłacane również na pierwsze dziecko bez względu na dochody. Wszelkie dodatkowe informacje na temat programu "Rodzina 500 plus" można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

RadioZET.pl/gov.pl