,

Egzamin ósmoklasisty 2023. Nauczycielka języka angielskiego rozwiązała dla nas arkusz

25.05.2023 12:52

W trzecim dniu egzaminu ósmoklasisty uczniowie mierzyli się z językiem angielskim. W tym roku w arkuszu znalazł się e-mail. Na RadioZET.pl publikujemy arkusze CKE oraz odpowiedzi przygotowane przez anglistkę. 

Egzamin ósmoklasisty 2023
fot. GAZETA WROCLAWSKA PIOTR KRZYZANOWSKI/POLSKA PRES GRUPA/Polska P

Egzamin ósmoklasisty: angielski 2023. Odpowiedzi, arkusze CKE

loader

Egzamin ósmoklasisty 2023: język angielski [WYMAGANIA]

W tym roku egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 15 lipca 2022 r. Wymagania, o których mowa to:

  1. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych
  2. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych
  3. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych
  4. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych
  5. Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SĄ DOSTĘPNE W INFORMATORZE CKE (do pobrania tutaj)

Egzamin ósmoklasisty 2023 - terminy, harmonogram

Przypomnijmy, że termin egzaminu ósmoklasisty został na stałe przeniesiony z kwietnia na maj. W 2023 roku odbędzie się on:

  • 23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
  • 24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki
  • 25 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego lub innego języka nowożytnego

Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy wyniki?

Oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Zaświadczenia uczniowie otrzymają 6 lipca. Wyniki będą brane pod uwagę przy rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.

W tym roku egzamin ósmoklasisty napiszą także uczniowie z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny. Do testu chce podejść 14450 dzieci. Ta grupa ma mieć przetłumaczone polecenia na ukraiński i wydłużony czas na rozwiązanie arkuszy. Szkoła powinna też zapewnić im psychologa, pedagoga i tłumacza. W sumie egzamin ósmoklasisty w tym roku napisze 502 tys. 800 uczniów.

Logo radiozet Dzieje się