Zamknij

Nowe zasady przekraczania granicy. Te osoby będą zwolnione z kwarantanny

23.05.2020 15:44
Przejście graniczne
fot. Kamil Krukiewicz/REPORTER

Nowe zasady przekraczania granicy. Szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Nowe zasady przekraczania granicy obowiązują od piątku 22 maja. Zmiana rozporządzenia rozszerza katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o:

  • kierowców wykonujących transport międzynarodowy, podróżujących tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy (w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu odpoczynku),
  • uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu (trwającego nie dłużej niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy RP) oraz ich małżonków i dzieci.

Osoby te są zwolnione z odbywania kwarantanny na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jak tłumaczy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, potrzeba uwzględnienia uczniów i studentów wśród kategorii osób uprawnionych do przekraczania granicy państwowej wynika z przyjętego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej harmonogramu egzaminów zewnętrznych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Koronawirus w Polsce. Nowe zasady przekraczania granicy

Ograniczenia w ruchu granicznym obowiązują od 13 marca. Do tej pory do Polski mogli wjechać od tego dnia tylko obywatele RP, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, lub pozostają pod stałą opieką obywateli Polski, cudzoziemcy mający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego, cudzoziemcy mający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski, cudzoziemcy mający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Zobacz także

W czasie trwania pandemii osoby przyjeżdżające do Polski muszą przekazać na granicy informację nt. adresu zamieszkania bądź miejsca, w którym będzie ona przebywać oraz numer telefonu. Straż Graniczna przekazuje te informacje wojewodom oraz odpowiednim służbom sanitarnym.

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej - z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją - została przedłużona do 12 czerwca.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl