Obserwuj w Google News

Nowy rok szkolny po reformie: 7 rzeczy, które muszą wiedzieć rodzice

Redakcja
3 min. czytania
02.10.2017 13:34
Zareaguj Reakcja

Od miesiąca dzieci uczą się w zreformowanej szkole. Zestawiliśmy najważniejsze rzeczy, które muszą wiedzieć rodzice.

Nowy rok szkolny po reformie: 7 rzeczy, które muszą wiedzieć rodzice
fot. Agencja Gazeta

Polska oświata wprowadza w tym roku zaplanowane wcześniej zmiany. Część rodziców protestuje, rząd przekonuje, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Niezależnie od tego, co sądzicie na ten temat, wasze pociechy dziś przywitano w nowej szkole. Co trzeba o niej wiedzieć?

 

Kiedy będą ferie w roku szkolnym 2017/2018?

Nie negując pędu do wiedzy, na pewno jednym z najbardziej interesujących tematów są te dni w roku szkolnym, w które naukę można sobie odpuścić. Oto terminy ferii, w zależności od województw.

 • 15-28 stycznia 2018 r.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
 • 22 stycznia – 4 lutego 2018 r.: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
 • 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
 • 12-25 lutego 2018 r.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Do 30 września dyrektorzy szkół mają obowiązek poinformowania nauczycieli, uczniów, rodziców i opiekunów o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi:

 • do 8 dni w szkole podstawowej;
 • do 10 dni w liceum ogólnokształcącym i technikum;
 • do 6 dni w branżowej szkole I stopnia, szkole policealnej oraz placówce kształcenia praktycznego;
 • od roku szkolnego 2020/2021 – do 6 dni w branżowej szkole II stopnia.
Głośno o deformie. Rodzice o pogorszeniu warunków nauki w szkołach

Szkoła „po nowemu”. Jak teraz wygląda podział na klasy?

Od 1 września 2017 r. zacznie obowiązywać nowy ustrój szkolny. Dotychczasowy system, który składał się z: 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej, ulegnie przekształceniu i docelowo będzie obejmował:

 • 8-letnią szkołę podstawową;
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • 5-letnie technikum;
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia;
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia;
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
 • szkołę policealną.

Oznacza to, że uczniowie dotychczasowych podstawówek stali się uczniami szkół ośmioletnich. Ci, którzy ukończyli w czerwcu klasę szóstą, przechodzą do liceum, technikum lub szkoły branżowej.

MEN miał pokryć koszty reformy edukacji. Ale samorządy nie otrzymały jeszcze pieniędzy

Jakie przedmioty ulegną zmianie?

Nauczanie wczesnoszkolne dotyczy uczniów klas I-III. Od IV klasy rozpocznie się nauczanie przedmiotowe, a w VII do zajęć obowiązkowych zostanie włączony drugi język obcy nowożytny.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy V i VI szkoły podstawowej będą nadal uczyli się przyrody.

Natomiast od klasy VII zostaną wprowadzone sukcesywnie nowe przedmioty: biologia, chemia, fizyka i geografia.

Utrzymujemy szkolenie sportowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Informacje, w której szkole realizowane jest takie szkolenie, dostępne są w gminie.

Oddziały przysposabiające do pracy będą tworzone od klasy VII i VIII szkoły podstawowej.

Ciąg dalszy zmian w szkołach. Szefowa MEN zdradza szczegóły

Egzamin ósmoklasisty i nowa matura

Kończąc edukację w ośmioletniej podstawówce, uczeń będzie podchodził do obowiązkowego egzaminu. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 egzamin zostanie przeprowadzony z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden fakultatywny: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzaminy zdawać będą także gimnazjaliści. Przyszłoroczna (2018) matura odbędzie się na dotychczasowych zasadach. Po raz pierwszy nowa matura zostanie przeprowadzona w roku szkolnym 2022/2023.

Co z niepełnosprawnymi dziećmi w szkołach? Rzecznik Praw Dziecka zabiera głos

Nowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Nowe przepisy nakładają na nauczycieli nowe obowiązki dot. rozpoznawania potrzeb rozwojowych oraz obserwowania środowiska, w którym funkcjonują uczniowie.

Wprowadzone zostały także nowe formy pomocy:

 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;
 • zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia;
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
Pierwszy rok szkolny po reformie edukacji a'la PiS. Co musisz wiedzieć?

Pomoc materialna

Uczniom przysługuje pomoc socjalna. Przewidziane są stypendia i zasiłki. W przypadku pierwszego świadczenia można liczyć na pomoc od 99,20 zł do 248 zł miesięcznie. Aby kwalifikować się do stypendium, dochód nie może przekroczyć 514 zł netto na osobę.

Egzamin ósmoklasisty. CKE opublikuje informator i przykładowe arkusze

Darmowe podręczniki

W gimnazjach i podstawówkach dostępne mają być darmowe podręczniki i materiały edukacyjne. Dla uczniów klas II i III przeznaczony będzie podręcznik MEN. Kupić trzeba będzie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych (religii, etyki, drugiego języka obcego). Podręczników szkoła nie daje na własność - pod koniec roku szkolnego należy je zwrócić placówce lub uregulować koszty. Inaczej jest w przypadku zeszytów ćwiczeń, które przekazywane są na własność.

Opracowano na podstawie materiałów MEN

RadioZET.pl/maal