Obserwuj w Google News

Prawie 15 tys. uczniów z Ukrainy podejdzie do matury i egzaminu ósmoklasisty. Na jakich zasadach?

3 min. czytania
15.03.2023 08:40
Zareaguj Reakcja

Prawie 170 osób z Ukrainy podejdzie do matury 2023. Egzamin ósmoklasisty napisze jeszcze więcej, bo niespełna 15 tys. uczniów, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny. Na jakie udogodnienia od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej mogą liczyć?

Matura
fot. Hubert Hardy/REPORTER

- Do matury 2023 chęć przystąpienia zadeklarowało 166 osób z Ukrainy – podaje w rozmowie z RadioZET.pl Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Są to osoby, które będą pisać zarówno nową, jak i starą formułę matury. Znacznie więcej, bo dokładnie 14769 uczniów, ma podejść do egzaminu ósmoklasisty.

Dla maturzystów i dzieci z ósmych klas, które przyjechały do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie, CKE planuje dostosować arkusze. Zasady będą podobne jak w zeszłym roku.

Matura 2023. CKE dostosuje arkusze

Maturzyści z Ukrainy na egzaminie z polskiego dostaną takie same zadania i teksty jak pozostali z tym, że polecenia będą przetłumaczone na ukraiński. Rozwiązania czy wypracowanie trzeba będzie jednak napisać po polsku. W wypadku egzaminu z matematyki zasady są podobne, ale zapisywanie rozwiązań zadań ma być możliwe w języku ukraińskim. Na maturze z angielskiego lub innego języka obcego polecenia młodzież dostanie po ukraińsku, a odpowiedzi trzeba będzie napisać w wybranym języku obcym, z którego jest egzamin.

Według komunikatu CKE nie zmieni się czas na napisanie poszczególnych egzaminów. Na polski podstawowy w nowej formule maturzyści z Ukrainy - tak jak pozostała młodzież - mają 240 minut, na matematykę - 180, a język obcy - 120. Z udogodnień CKE przewidziała możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego na egzaminie z wszystkich przedmiotów z wyjątkiem matematyki na poziomie podstawowym, języka obcego na poziomie podstawowym i języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym.

Redakcja poleca

Szkoła powinna też zapewnić psychologa lub pedagoga, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym i tłumacza, żeby przekazał zasady przeprowadzania egzaminu. Jeśli będzie taka potrzeba egzaminatorzy zastosują też zasady oceniania zadań otwartych z polskiego jak dla zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Na maturze ustnej z polskiego maturzyści z Ukrainy mają dostać maksymalnie 15 minut więcej na przygotowanie wypowiedzi.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Więcej czasu na polskim

Przy ustalaniu udogodnień na egzaminie ósmoklasisty 2023 CKE kierowało się podobnymi zasadami. To znaczy w części z polskiego polecenia będą przetłumaczone na ukraiński, ale rozwiązania trzeba będzie pisać po polsku. Z matematyki treść zadań będzie po ukraińsku i w tym też języku ósmoklasiści mogą odpowiadać. Z kolei w arkuszu z języka obcego pytania mają być tłumaczone na ukraiński, a odpowiedzi do nich będzie można zapisać w języku obcym lub ukraińskim.

CKE daje też możliwość przystąpienia do egzaminu uczniom z Ukrainy w oddzielnej sali. Chodzi konkretnie o część pierwszą z polskiego. A to wiąże się z wydłużeniem czasu – Ukraińcy będą mieli 210 minut na zmierzenie się z egzaminem ósmoklasisty z polskiego (podstawowy czas to 120 minut). Czas trwania testu z matematyki i języka obcego nie zmienia się. Na ich napisanie uczniowie mają odpowiednio 100 i 90 minut.

Szkoła powinna też zapewnić psychologa, pedagoga i tłumacza. Gdy uczeń rozumie polski, ale ma problemy z płynnym czytaniem, nauczyciel z zespołu nadzorującego może jeden raz głośno odczytać mu teksty liczące po 250 wyrazów lub więcej. Ósmoklasiści z Ukrainy mają mieć też możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego na egzaminie z polskiego. Jeśli będzie taka potrzeba, zadania otwarte z polskiego będą ocenianie jak u uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Matura 2023 rozpocznie się 4 maja egzaminem z języka polskiego, a zakończy się 23 maja egzaminami dla absolwentów szkół dwujęzycznych. Egzamin ósmoklasisty 2023 zaplanowano w dniach 23-25 maja. Najpierw uczniowie zmierzą się z polskim, potem z matematyką i językiem obcym.

RadioZET.pl