,

Rewolucja od roku szkolnego 2023/2024. Sejm uchwalił ustawę PiS

26.05.2023 19:23

To już niemal pewne. Uczniowie IV klas publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dostaną laptopy za darmo. Sejm uchwalił w piątek 26 maja ustawę o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Dokument teraz trafi do Senatu.

Przemysław Czarnek
fot. Piotr Matusewicz/East News

Laptopy za darmo mają trafiać do kolejnych roczników uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych począwszy od roku szkolnego 2023/2024. Za przyjęciem ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli głosowało 434 posłów – 11 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm przyjął 5 poprawek zgłoszonych przez PiS podczas drugiego czytania projektu ustawy. Mają one charakter doprecyzowujący. Odrzucił za to poprawkę zgłoszoną przez KO, w myśl której uczniom mogłyby być przekazanie laptopy lub tablety.

Darmowe laptopy od rządu. Czy będzie można je sprzedać?

Zakupu laptopów będzie dokonywał centralnie co roku urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji, na podstawie danych liczby uczniów w danym roczniku przekazanych przez ministra do spraw oświaty i wychowania. Następnie laptopy będą trafiały do organów prowadzących szkoły, które będą przekazywały sprzęt rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych do 30 września. W 2023 roku przekazanie laptopów ma nastąpić najpóźniej do 31 grudnia.

Laptop przekazany uczniowi będzie stanowił własność jego rodziców. Przekazanie będzie następować na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę lub placówkę z rodzice ucznia. Laptopy otrzymane w ramach ustawy nie będą mogły być sprzedane przez okres 5 lat. W przypadku zmiany klasy lub szkoły lub placówki przez ucznia laptop jemu przekazany nie będzie podlegał zwrotowi do organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

Uczniowi będzie przysługiwał tylko jeden laptop sfinansowany ze środków publicznych. Jeżeli uczeń klasy objętej wsparciem otrzymał laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych, rodzice tego ucznia będą musieli zdecydować, z którego laptopa uczeń będzie korzystał.

Bon dla nauczycieli na zakup laptopa

W ustawie zapisano też, że nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Chodzi o nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy na dzień 4 września 2023 roku w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Minister właściwy do spraw informatyzacji ma określić w drodze rozporządzenia grupy nauczycieli z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uprawnionych do otrzymania wsparcia oraz ich kolejność, mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych. Również laptopów zakupionych w ramach bonu nie będzie można zbyć przez 5 lat.

Nauczycielowi będzie przysługiwała tylko jedna forma wsparcia związana ze sfinansowaniem zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego. W czwartek na posiedzeniu komisji edukacji wiceminister Lewandowski wyjaśnił, że nie dotyczy to nauczycieli, którzy skorzystali ze wsparcia za zakup sprzętu w 2020 roku podczas pandemii. – Przyznawane wówczas 500 złotych dotacji nie było bowiem przeznaczone bezpośrednio na zakup sprzętu komputerowego – powiedział. – Zasadniczo jest tak, że nie powinno się dublować kilku form wsparcia, jednak ta pomoc 500 złotych nie była dedykowana na laptopy przeglądarkowe, tylko na wsparcie nauczyciela w dosprzętowienie się ogólnie – czyli tu nie ma konfliktu – tłumaczył Lewandowski.

loader

RadioZET.pl/PAP

Logo radiozet Dzieje się