Obserwuj w Google News

Ci wyborcy mogą rozmyślić się przed wyborami. Duży problem Konfederacji

6 min. czytania
19.09.2023 06:29
Zareaguj Reakcja

Prawie połowa (47 proc.) wyborców Konfederacji dopuszcza zmianę wyboru ugrupowania jeszcze przed wyborami 15 października - wynika z sondażu IBRIS dla Radia ZET. Wśród ankietowanych największy odsetek osób rozważających oddanie głos na inne ugrupowanie niż obecnie deklarują jest wśród wyborców w grupie wiekowej 30-39 lat oraz mieszkańców średnich miast (50-250 tys. mieszkańców). Mniej pewni swojego wyboru są też mężczyźni niż kobiety.

Sławomir Mentzen
fot. Lukasz Gdak/East News

Sondaż przeprowadziła pracownia IBRiS na zlecenie Radia ZET w dniach 15-16 września. Ankietowanym zadano pytanie: Czy jeszcze przed wyborami 15 października dopuszcza pan/pani zmianę wyboru ugrupowania, na które aktualnie chce pan/pani głosować? Prawie dwie trzecie Polaków nie wyobraża sobie zmiany wyboru ugrupowania, na które chce głosować. Odpowiedzi wyglądały następująco:

 • Zdecydowanie tak: 4,3 proc.
 • Raczej tak: 21,9 proc. 
 • Raczej nie: 15,6 proc. 
 • Zdecydowanie nie: 49,7 proc. 
 • Nie wiem/ Trudno powiedzieć: 8,4 proc.

Najbardziej zdecydowani są wyborcy partii rządzącej. 72 proc. z nich wyklucza jakąkolwiek zmianę, 14 proc. odpowiada, że raczej nie zmieni preferencji wyborczych. Taką możliwość dopuszcza 10 proc. wyborców PiS. Inaczej dzielą się głosy zwolenników partii opozycyjnych. I choć tu przeważają ci, którzy nie wyobrażają sobie zmiany ugrupowania, to nie są już tak zdecydowani, jak wyborcy PiS. Zdecydowanie nie – odpowiada 47 proc. wyborców opozycji, raczej nie – 20 proc. Ale 30 proc. z nich dopuszcza taką możliwość: 7 proc. odpowiada na pytanie – zdecydowanie tak, 23 proc. – raczej tak. 

Redakcja poleca

Sondaż: Konfederacja ma najmniej zdecydowanych wyborców

Z sondażu wynika, że prawie połowa wyborców Konfederacji wciąż nie wie, na kogo odda swój głos. Na pytanie, czy wyobraża sobie zmianę wyboru ugrupowania, na które aktualnie chce głosować 43 proc. odpowiada raczej tak, 4 proc. – zdecydowanie tak. Preferencji nie zmieni 53 proc. wyborców tego ugrupowania, (14 proc. odpowiada – raczej nie, 39 proc. – zdecydowanie nie).

Odpowiedzi podzielone wg. preferencji partyjnych respondentów rozkładały się następująco: 

 • Obóz rządzący/PiS: “zdecydowanie tak” - 0 proc., “raczej tak” - 10 proc., “raczej nie” - 14 proc., “zdecydowanie nie” - 72 proc, “nie wiem/trudno powiedzieć” - 4 proc. 
 • Opozycja (KO, Trzecia Droga, Lewica): “zdecydowanie tak” - 7 proc., “raczej tak” - 23 proc., “raczej nie” - 20 proc., “zdecydowanie nie” - 47 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 3 proc. 
 • Konfederacja: “zdecydowanie tak” - 4 proc., “raczej tak” - 43 proc., “raczej nie” - 14 proc., “zdecydowanie nie” - 39 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 2 proc. 

Jak widać, największy odsetek osób, które mogą zmienić wybór ugrupowania przed wyborami, jest wśród wyborców Konfederacji (łącznie 47 proc.), a najmniejszy wśród ankietowanych deklarujących poparcie dla PiS i pozostałych partii wchodzących w skład obozu rządzącego (10 proc.). 

Z sondażu wynika, że 66 proc. ankietowanych kobiet nie rozważa zmiany wyboru ugrupowania przed wyborami, z kolei w przypadku mężczyzn ten odsetek wynosi 64 proc.

Najbardziej zdecydowani są wyborcy PiS - Zjednoczonej Prawicy

Odpowiedzi respondentów wg. podziału na kobiety i mężczyzn

 • Kobiety: “zdecydowanie tak” - 4 proc., “raczej tak” - 18 proc., “raczej nie” - 13 proc., “zdecydowanie nie” - 53 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 12 proc. 
 • Mężczyźni: “zdecydowanie tak” - 4 proc., “raczej tak” - 26 proc., “raczej nie” - 18 proc., “zdecydowanie nie” - 46 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 5 proc. 

Największy odsetek osób, które przed 15 października mogą zmienić preferencje wyborcze, jest w grupie wiekowej 30-39 lat (54 proc.), z kolei najmłodsi ankietowani z grupy 18-29 lat najczęściej nie mieli wyrobionej opinii (27 proc. wybrało opcję “nie wiem/trudno powiedzieć”). Odpowiedzi “zdecydowanie tak” lub “raczej tak” najrzadziej padały wśród najstarszych, ponad 70-letnich wyborców (7 proc.).

Odpowiedzi respondentów podzielone wg. grup wiekowych

 • 18-29 lat: “zdecydowanie tak” - 3 proc., “raczej tak” - 18 proc., “raczej nie” - 26 proc., “zdecydowanie nie” - 27 proc., “nie wiem/Trudno powiedzieć” - 27 proc. 
 • 30-39 lat: “zdecydowanie tak” - 6 proc., “raczej tak” - 48 proc., “raczej nie” - 13 proc., “zdecydowanie nie” - 28 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 5 proc. 
 • 39-49 lat: “zdecydowanie tak” - 7 proc., “raczej tak” - 29 proc., “raczej nie” - 15 proc., “zdecydowanie nie” - 46 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 3 proc. 
 • 49-59 lat: “zdecydowanie tak” - 6 proc., “raczej tak” - 31 proc., “raczej nie” - 7 proc., “zdecydowanie nie” - 42 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 13 proc. 
 • 60-69 lat: “zdecydowanie tak” - 1 proc., “raczej tak” - 8 proc., “raczej nie” - 15 proc., “zdecydowanie nie” - 71 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 5 proc. 
 • 70 i więcej lat: “zdecydowanie tak” - 3 proc., “raczej tak” - 4 proc., “raczej nie” - 11 proc., “zdecydowanie nie” - 82 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 0 proc. 

Najwięcej przepytanych osób, które dopuszczają, że postawią krzyżyk na liście innego ugrupowania niż deklarują obecnie, mieszka w średnich miastach liczących od 50 do 250 tys. mieszkańców (35 proc.). Na drugim biegunie znajdują się osoby z największych miast z populacją powyżej 250 tys. (wśród nich tylko 17 proc. rozważa zmianę preferowanego ugrupowania). 

Odpowiedzi podzielone wg. miejsca zamieszkania respondentów: 

 • Wieś - “zdecydowanie tak” - 5 proc., “raczej tak” - 28 proc., “raczej nie” - 19 proc., “zdecydowanie nie” - 31 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 18 proc. 
 • Małe miasto do 50 tys. mieszkańców - “zdecydowanie tak” - 4 proc., “raczej tak” - 18 proc., “raczej tak” - 10 proc., “zdecydowanie nie - 61 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 8 proc.  
 • Średnie miasto od 50 tys. do 250 tys. mieszkańców - “zdecydowanie tak” - 10 proc., “raczej tak” - 25 proc., “raczej nie” - 22 proc., “zdecydowanie nie” - 42 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 1 proc.  
 • Duże miasto powyżej 250 tys. mieszkańców: “zdecydowanie tak” - 1 proc., “raczej tak” - 16 proc., “raczej nie” - 14 proc., “zdecydowanie nie” - 69 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 0 proc.  

Respondenci z wyższym wykształceniem rzadziej dopuszczali możliwość zmiany preferowanego ugrupowania (21 proc.) niż osoby z wykształceniem średnim (27 proc.) i zasadniczym zawodowym lub podstawowym (30 proc.). 

Odpowiedzi podzielone wg. poziomu wykształcenia respondentów: 

 • Podstawowe, niepełne podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie nieukończone: “zdecydowanie tak” - 2 proc., “raczej tak” - 28 proc., “raczej nie” - 9 proc., “zdecydowanie nie”- 47 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 15 proc.  
 • Średnie ukończone, pomaturalne, nieukończone wyższe: “zdecydowanie tak” - 5 proc., “raczej tak” - 22 proc., “raczej nie” - 20 proc., “zdecydowanie nie” - 48proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” -  5 proc.  
 • Wyższe ukończone: “zdecydowanie tak” - 7 proc., “raczej tak” - 14 proc., “raczej nie” - 18 proc., “zdecydowanie nie” - 56 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 5 proc.  

Najmniej wahających się respondentów jest wśród wyborców, którzy określają sytuację finansową swojego gospodarstwa jako “zdecydowanie złą” (5 proc.). Natomiast najliczniejsza grupa osób rozważających zmianę decyzji ws. popieranego ugrupowania jest wśród respondentów, którzy oceniają sytuację finansową swojego domu jako “raczej złą” (40 proc.) i “średnią/znośną” (37 proc.). 

Podział odpowiedzi respondentów wg. oceny sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego

 • Zdecydowanie dobra: “zdecydowanie tak” - 6 proc., “raczej tak” - 7 proc., “raczej nie” - 21 proc., “zdecydowanie nie” - 65 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 1 proc. 
 • Raczej dobra: “zdecydowanie tak” - 1 proc., “raczej tak” - 13 proc., “raczej nie” - 22 proc., “zdecydowanie nie” - 60 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 3 proc. 
 • Średnia/znośna: “zdecydowanie tak” - 7 proc., “raczej tak” - 30 proc., “raczej nie” - 10 proc., “zdecydowanie nie” - 38 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 3 proc.  
 • Raczej zła: “zdecydowanie tak” - 0 proc., “raczej tak” - 40 proc., “raczej nie” - 2 proc., “zdecydowanie nie” - 52 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 5 proc. 
 • Zdecydowanie zła: “zdecydowanie tak” - 0 proc., “raczej tak” - 5 proc., “raczej nie” - 59 proc., “zdecydowanie nie” - 23 proc., “nie wiem/trudno powiedzieć” - 14 proc. 

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dn. 15-16 września 2023 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

Nie przegap