Zamknij

Ile zer ma miliard, milion, trylion, biliard, kwadrylion, tryliard i inne liczby?

16.01.2020 12:00

Choć na co dzień rzadko używa się większych liczb, czasami mogą się one bardzo przydać. Wiele osób zastanawia się, ile zer ma miliard, milion, trylion, biliard, kwadrylion, tryliard, sto tysięcy albo co to jest milion milionów, tysiąc tysięcy i inne. W poniższym tekście przedstawiamy krótko informacje na ten temat oraz ciekawostki związane z dużymi liczbami.

Ile zer ma miliard, milion, trylion, biliard, kwadrylion, tryliard i inne liczby
fot. Shutterstock

Ile zer ma miliard, milion, trylion, biliard, kwadrylion, tryliard i inne liczby? Ile zer ma milion milionów, tysiąc tysięcy, sto tysięcy i inne? Sprawdzamy informacje i ciekawostki dotyczące dużych liczb.

Ile zer ma miliard, milion, trylion, biliard, kwadrylion, tryliard i inne?

Liczebniki główne potęg tysiąca to słowa oznaczające liczby o wykładniku naturalnym takie jak 103, 106, 109 (czyli tysiąc, milion, miliard) i wyższe. Kolejne nazwy liczb, które zawierają jedynkę i odpowiednią liczbę zer, to: sto, tysiąc, dziesięć tysięcy, sto tysięcy, milion, miliard, bilion, biliard, trylion, tryliard, kwadrylion, kwadryliard i inne.

Poniżej zamieszczamy listę z informacjami, ile zer ma milion, miliard, trylion, biliard i inne. Liczba do potęgi oznacza liczbę zer w danej liczbie.

 • tysiąc - 103 
 • milion - 106
 • miliard - 109
 • bilion - 1012
 • biliard - 1015
 • trylion - 1018
 • tryliard - 1021
 • kwadrylion - 1024
 • kwadryliard - 1027
 • kwintylion - 1030
 • kwintyliard - 1033
 • sekstylion - 1036
 • sekstyliard - 1039

Tak zwane "liczby olbrzymy" mogą być zapisywane na dwa sposoby. Tradycyjnie długa skala jest używana w większości krajów Europy (w tym w Polsce) i w większości pozaeuropejskich krajów z europejskim językiem (oprócz angielskiego). Wyjątkami są tu Grecja i Brazylia. Większość krajów anglojęzycznych stosuje krótką skalę, w szczególności Australia, Filipiny, Irlandia, Stany Zjednoczone i inne.

Ile zer ma milion milionów, tysiąc tysięcy, sto tysięcy i tym podobne?

W Polsce (i innych krajach np. w Niemczech, w Anglii) przyjęto za podstawę liczenia grupy sześciocyfrowe, a np. w Ameryce, Francji grupy trzycyfrowe. Liczby, które nie są pogrubione, są jednostkami pośrednimi (wzrastają o trzy zera). Co ważne, liczby typu dziesięć tysięcy, sto tysięcy, dziesięć milionów i tym podobne, nie są potęgami tysiąca.

 • tysiąc - 1 000 (103)
 • dziesięć tysięcy - 10 000
 • sto tysięcy - 100 000
 • milion - 1 000 000 (106)
 • dziesięć milionów - 10 000 000
 • sto milionów - 100 000 000
 • miliard - 1 000 000 000 (109)
 • dziesięć miliardów - 10 000 000 000
 • sto miliardów - 100 000 000 000

Jak można zauważyć po tym zapisie, w języku polskim tysiąc tysięcy to po prostu milion, a milion milionów to bilion.

Inne znane nazwy wielkich liczb to m.in. kwintylion, kwintyliard, sekstylion, septylion, oktylion, nonilion, decylion i inne. Znane są również takie nazwy jak googol, czyli liczba 10100 - jedynka i sto zer w zapisie dziesiętnym czy googolplex - liczba, której zapis dziesiętny składa się z jedynki i googola zer. Przyjmuje się, że zapisanie tak dużej liczby w systemie dziesiętnym jako jedynki i ciągu zer jest fizycznie niemożliwe, gdyż liczba jej cyfr dziesiętnych jest większa od liczby dostępnych atomów w znanym nam Wszechświecie, ocenianej na około 1080 (100 tridecylionów atomów).

Teoretycznie możliwe jest tworzenie słów oznaczających niemal dowolnie wysokie liczby. Nazwy te są bowiem tworzone na podstawie transkrypcji rdzeni kolejnych łacińskich liczebników porządkowych, a formalnie możliwe jest utworzenie 999 999 takich liczebników (w klasycznej łacinie nie było słowa określającego milion).

W praktyce stosowane są jedynie te nazwy, na które występuje zapotrzebowanie. W naukach ścisłych i technice do oznaczania wysokich liczb stosuje się jednak zapis matematyczny, np. 5·1066 albo notację inżynierską, np. 5e66. Również w języku mówionym nie stosuje się nazw długich liczb, ponieważ podstawowa wiedza matematyczna jest bardziej rozpowszechniona niż wiedza o znaczeniu rzadko stosowanych nazw.

RadioZET.pl/KP