Obserwuj w Google News

Ponad pół miliona z darowizn dla Polski 2050 Szymona Hołowni

5 min. czytania
17.05.2023 15:38
Zareaguj Reakcja

Ponad 720 tysięcy złotych zgromadziła w ubiegłym roku partia Szymona Hołowni Polska 2050 - wynika z dokumentów finansowych, do których dotarł portal RadioZET.pl. Lwia część tej kwoty to darowizny - ponad 570 tysięcy złotych. Polska 2050 tym razem ujawniła źródła pozyskania funduszy. W dokumentach za rok 2021 w każdej rubryce wpisała… zero, a Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe partii.

Ponad pół miliona z darowizn dla Polski 2050 Szymona Hołowni
fot. Piotr Molecki/East News

Do końca marca partie polityczne były zobowiązane dostarczyć do Krajowego Biura Wyborczego sprawozdania finansowe za poprzedni rok. Zajrzeliśmy do dokumentów złożonych przez partię Szymona Hołowni. Kwota, jaką Polska 2050 pozyskała w ubiegłym roku to 722 080,28 zł. 

Praktycznie całość, bo 710 252,60 zł, pochodzi od osób fizycznych. To oznacza, że pieniądze były wpłacane przez obywateli w formie m.in. składek członkowskich czy darowizn. I tak, członkowie partii wpłacili w formie składek 136 390,80 zł, a darowizny dla Polski 2050 zamknęły się w kwocie 573 861,80 zł. 

Do tego trzeba doliczyć jeszcze wpływy z odsetek bankowych, które wyniosły 197,22 zł i środki, które partia pozyskała ze sprzedaży składników majątkowych. W tym miejscu Polska 2050 wykazała 11 630,46 zł wpływu z tytułu odpłatnego użyczenia lokalu dla posłanki Róży Thun.

Najhojniejszy senator Jacek Bury

Partia Hołowni nie zaciągnęła żadnych kredytów i nie należała się jej subwencja z budżetu państwa. Innych wpływów Polska 2050 nie wykazała, ale wróćmy jeszcze do darowizn, a konkretnie do darczyńców. Kto i ile wpłacił do partyjnej kasy?

Redakcja poleca

Maksymalna kwota, jaką można wpłacić w formie darowizny to 45 510 zł. Praktycznie taką kwotę wpłacił były senator Koalicji Obywatelskiej, a dziś Polski 2050, Jacek Bury. Druga największa suma, 44 tysiące złotych, została wpłacona przez samego lidera partii Szymona Hołownię. Podium zamyka wiceprzewodniczący ugrupowania Michał Kobosko z wpłatą w wysokości 41 500 zł.  Łącznie, wpłatę powyżej 9 999 zł uiściło 17 osób. Głównie były to osoby zajmujące stanowiska w strukturach partii. 

Państwowa Komisja Wyborcza analizuje sprawozdania finansowe, które złożyły partie polityczne. W okolicach wakacji powinien zostać ogłoszony komunikat z decyzją o przyjęciu lub odrzuceniu złożonych dokumentów. Wtedy dowiemy się, czy PKW doszukała się nieprawidłowości w finansach partii. Tak było, między innymi, podczas weryfikowania sprawozdania finansowego Polski 2050 za rok 2021.

Zero w każdej rubryce sprawozdania

Wówczas partia Szymona Hołowni wykazała, że w okresie sprawozdawczym nie otrzymała żadnych środków. We wszystkich rubrykach sprawozdania widniało zero. Nie było również informacji o koncie bankowym należącym do partii. W tym miejscu warto zaznaczyć, że ugrupowanie Hołowni miało swoją siedzibę na Wareckiej w Warszawie, którą powinno opłacać, czy było zaangażowane w Forum Gospodarcze Polski 2050 - Plan dla Gospodarki i Pierwszy Kongres Ruchu Polska 2050. Przedstawiciele partii odbywali spotkania w całej Polsce, organizowano konferencje i spotkania z obywatelami. Powstała nawet aplikacja Jaśmina, która była skierowana do sympatyków Szymona Hołowni. Za to wszystko trzeba było zapłacić, dlatego PKW poprosiło Polskę 2050 o wyjaśnienia, w jaki sposób zostało to sfinansowane. 

W odpowiedzi na zapytanie PKW, skarbnik Polski 2050 poinformował, że partia nie mogła otworzyć rachunku bankowego ze względu na nieuprawomocnienie się postanowienia sądu o wpisie do ewidencji partii politycznych. Dopiero, gdy decyzja sądu uprawomocniła się partia mogła otworzyć rachunek i dokonywać płatności i zawierać umowy. Według skarbnika, dopiero w maju 2022 roku Polska 2050 zawarła umowę o prowadzenie rachunku bankowego i zaczęła działalność polityczną. 

Redakcja poleca

Partia Polska 2050 miała wykorzystać siedzibę przy Wareckiej w Warszawie jedynie w celach rejestracyjnych, więc nie miało to generować żadnych kosztów. Z kolei organizacja wydarzeń i imprez, w których udział brali przedstawiciele partii, była po stronie Fundacji Polska od Nowa oraz działającego w jej ramach Instytutu Strategie 2050 we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska 2050 i Kołem Parlamentarnym Polska 2050. Fundacja Polska od Nowa została wskazana także, jako właściciel aplikacji Jaśmina. 

PKW: Polska 2050 mogła skorzystać z usług innego banku

PKW nie zgodziła się z argumentacją Polski 2050, że partia nie mogła otworzyć konta w banku przed uprawomocnieniem się postanowienia sądu. Organ powołał się na zapisy w ustawie o partiach politycznych, które wskazują, że partia nabywa osobowość prawną wraz z otrzymaniem wpisu do ewidencji partii politycznych. 

- Niewątpliwie także podstawą otwarcia rachunku bankowego partii może być uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych w przedstawionym znaczeniu, nie zaś odpis prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o dokonaniu wpisu do ewidencji - stwierdziła PKW.

Zdaniem organu, w sytuacji, gdy bank odmówił partii otwarcia rachunku bankowego na podstawie wpisu do ewidencji partii politycznych, to ugrupowanie Szymona Hołowni powinno skorzystać z usług innego banku. Co więcej, PKW przypomniała, że w przeszłości partie nieposiadające prawomocnego postanowienia sądu o wpisie do ewidencji bez przeszkód otworzyły rachunki bankowe, a nawet w wyniku udziału w wyborach zdobyły prawo do subwencji z budżetu państwa. 

Redakcja poleca

PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Polski 2050 za rok 2021 uznając, że partia niezgodnie z prawem pozyskiwała środki.

- Skoro, jak twierdzi w swoich wyjaśnieniach Partia, wszystkie działania, o wyjaśniania co do których zwróciła się do niej Państwowa Komisja Wyborcza, były działaniami Stowarzyszenia i Fundacji, a bezwzględnie w ich trakcie, w różnych formach, promowana była Partia Polska 2050 Szymona Hołowni, to oznacza, że Partia przyjęła od tych podmiotów korzyści majątkowe o charakterze niepieniężnym. Bez względu na ich wartość, stanowi to podstawę do odrzucenia sprawozdania Partii za 2021 r. - uznała PKW.

Hołownia idzie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Szymon Hołownia zapowiedział zaskarżenie decyzji PKW do Sądu Najwyższego. W lutym sąd jednak odrzucił skargę Polski 2050 na uchwałę odrzucającą sprawozdanie finansowe partii za 2021 r. Stwierdził, że przyjęcie korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym od nieuprawnionych podmiotów bez względu na wartość wskazanych korzyści, stanowi podstawę do odrzucenia sprawozdania partii. Co więcej, podkreślił, że partia Szymona Hołowni w żaden sposób nie udowodniła, że próbowała otworzyć rachunek w innym banku po tym, jak dostała od jednego z nich decyzję odmowną. 

- W szczególności Partia nie wskazała, do jakich banków zwróciła się o otwarcie rachunków bankowych, a tym bardziej nie przedstawiła ich stanowisk - wskazał SN.

Polska 2050 nie zgodziła się ze stanowiskiem SN i zapowiedziała, że zwróci się o pomoc do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W przypadku partii Szymona Hołowni odrzucenie przez PKW sprawozdania finansowego sprawia tylko problemy wizerunkowe. Jedyną konsekwencją takiej decyzji PKW jest odebranie prawa do subwencji, które i tak nie przysługuje partii Polska 2050. 

Kontakt z autorem: mateusz.kapera@radiozet.pl