Obserwuj w Google News

Ósmoklasiści już po egzaminie z matematyki. "Zero problemów, bardzo łatwo było"

2 min. czytania
24.05.2023 11:20
Zareaguj Reakcja

W drugim dniu egzaminów ósmoklasisty 2023 uczniowie mierzyli się z matematyką. Jakie zadania były w arkuszu? Relacje uczniów komentujemy na żywo. Na RadioZET.pl publikujemy też arkusze CKE oraz odpowiedzi przygotowane przez nauczycielkę matematyki.

egzamin ósmoklasisty
fot. GAZETA WROCLAWSKA PIOTR KRZYZANOWSKI/POLSKA PRES GRUPA/Polska P

Egzamin ósmoklasisty: matematyka 2023. Odpowiedzi, arkusze CKE na żywo

Egzamin ósmoklasisty 2023 - matematyka [przybory]

Na egzamin uczniowie muszą przynieść przybory do pisania - długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz linijkę (na egzamin z matematyki). CKE przypomina, że podczas egzaminu nie wolno korzystać ze słowników, kalkulatora ani wnosić na salę urządzeń telekomunikacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty 2023 - matematyka [wymagania]

I. Sprawność rachunkowa

 • Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystywanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych. 
 • Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania. 

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji

 • Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
 • Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych. 
 • Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników. 

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji

 • Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi. 
 • Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym. 

IV. Rozumowanie i argumentacja

 • Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 • Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki. 

Egzamin ósmoklasisty 2023 - terminy, harmonogram

Przypomnijmy, że termin egzaminu ósmoklasisty został na stałe przeniesiony z kwietnia na maj. W 2023 roku odbędzie się on:

 • 23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
 • 24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki
 • 25 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego lub innego języka nowożytnego

Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy wyniki?

Oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Zaświadczenia uczniowie otrzymają 6 lipca. Wyniki będą brane pod uwagę przy rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.

W tym roku egzamin ósmoklasisty napiszą także uczniowie z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny. Do testu chce podejść 14450 dzieci. Ta grupa ma mieć przetłumaczone polecenia na ukraiński i wydłużony czas na rozwiązanie arkuszy. Szkoła powinna też zapewnić im psychologa, pedagoga i tłumacza. W sumie egzamin ósmoklasisty w tym roku napisze 502 tys. 800 uczniów.

RadioZET.pl