Obserwuj w Google News

Egzamin ósmoklasisty: język polski. Baba od polskiego rozwiązuje arkusze, publikujemy odpowiedzi

2 min. czytania
23.05.2023 13:00
Zareaguj Reakcja

Odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 2023 udostępniamy poniżej. Nieoficjalne odpowiedzi i wskazówki, jak należało rozwiązać arkusze, przedstawiła nam na żywo Aneta Korycińska znana jako Baba od polskiego.

Egzamin ósmoklasisty 2023
fot. RadioZET.pl

Egzamin ósmoklasisty 2023: język polski - odpowiedzi, arkusze CKE

Odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka polskiego oraz arkusze CKE publikujemy poniżej. Omówienie egzaminu przygotowała dla nas na żywo Aneta Korycińska znana jako Baba od polskiego.

Oglądaj

1

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023 - odpowiedzi

‧ fot. RadioZET.pl
2
fot. RadioZET.pl
3
fot. RadioZET.pl
4
fot. RadioZET.pl
5
fot.
6
fot.
7
fot.
8
fot.
9
fot.
10
fot.

Egzamin ósmoklasisty 2023

Do trzydniowego egzaminu ósmoklasisty przystępuje w tym roku ponad 502,8 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpi w tym roku także ok. 14,4 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Przypomnijmy, że przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek, 23 maja, uczniowie napisali egzamin z języka polskiego. W drugim dniu, w środę, 24 maja, zmierzą się z egzaminem z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek, 25 maja, czeka na nich egzamin z języka obcego nowożytnego. Największa grupa ósmoklasistów - 97,8 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Podobnie jak w ubiegłym roku i dwa lata temu egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Egzamin ósmoklasisty 2023 [WYNIKI]

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. 

RadioZET.pl