Obserwuj w Google News

"Czas pokazał, że nie da się tego połączyć". Będzie nowe ministerstwo?

2 min. czytania
30.10.2023 10:14
Zareaguj Reakcja

Rektorzy uczelni apelują o stworzenie odrębnego ministerstwa, które byłoby odpowiedzialne za naukę i szkolnictwo wyższe. Podobny apel wystosował już m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Polska Akademia Nauk. Obecnie sprawami uczelni i szkół zajmuje się Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Przemysław Czarnek
fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Apel wystosowała Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, która zrzesza ponad 100 uczelni w Polsce. Rektorzy chcą, by nowi rządzący stworzyli odrębne ministerstwo odpowiedzialne za naukę i szkolnictwo wyższe. Obecnie sprawami uczelni, badań jak i szkołami zajmuje się jedno Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Oddzielny resort zdaniem rektorów lepiej zadbałby o rozwój badań naukowych i wdrażanie ich wyników do gospodarki. „Potencjał środowiska akademickiego stanowi niezbędne zaplecze do rozwoju gospodarki narodowej i budowania wysokiej pozycji międzynarodowej naszego kraju” – zaznacza KRASP w apelu.

O konieczności rozdzielenia resortów odpowiadających za edukację i naukę mówił też Sławomir Broniarz, prezes ZNP, w rozmowie z RadioZET.pl. - Czas rządzenia ministra Czarnka pokazał, że nie da się tego połączyć. Coś było kosztem czegoś. Widać było wyraźnie, co mu było bliższe. Ewidentnie więcej czasu poświęcał na sprawy uczelni – tłumaczył.

MEiN od prawie trzech lat

Podobne postulaty do polityków, którzy utworzą nowy rząd, zgłosili też ostatnio Prezes Polskiej Akademii Nauk, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ich zdaniem utworzenie ministerstwa obejmującego naukę, szkolnictwo wyższe i oświatę „doprowadziło do spadku znaczenia badań naukowych i obniżenia realnych nakładów przeznaczanych na ten cel”.

„Pokazało całkowitą odmienność mechanizmów finansowania i zarządzania edukacją szkolną względem edukacji akademickiej i nierozerwalnie z nią związanych badań naukowych” – czytamy w apelu. Zdaniem naukowców połączenie resortów nie przyniosło też przewidywanych korzyści. Wręcz negatywnie wpłynęło na dostosowywanie polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki do „dynamicznie zmieniających się stosunków społecznych w Polsce i w innych krajach europejskich oraz sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed nauką współczesny świat.”

Redakcja poleca

„Nauka i edukacja na poziomie wyższym stanowią fundament pomyślnego rozwoju Polski i powinny być objęte działaniem odrębnego ministerstwa” – podkreślają na koniec prezes PAN prof. Marek Konarzewski, prezes FNP prof. Maciej Żylicz i prof. Marcin Pałys przewodniczący RGNiSW.

Przypomnijmy, że przez lata działały dwa odrębne resorty: Ministerstwo Edukacji Narodowej, które odpowiadało za przedszkola i szkoły oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zajmowało się uczelniami i badaniami naukowymi. Formalnie przestały one istnieć 1 stycznia 2021 roku. W ich miejsce utworzono jedno Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na jego czele stanął minister Przemysław Czarnek.

Nie przegap