Kierowcy nie muszą dmuchać w alkomat z powodu niejasnych przepisów WIDEO

Kierowcy odmawiają dmuchania w alkomat z uwagi na naciąganą podstawę prawną takich działań policji - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Policja może żądać od kierowcy poddania się badaniu trzeźwości. Stanowi o tym art. 129 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).

O tym, w jakim trybie, to się odbywa mówi art. 129i, wprowadzony do kodeksu drogowego 19 stycznia 2013 r.: odsyła on do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zm.).

I tu zaczyna się problem - ustawa antyalkoholowa przewiduje badanie trzeźwości tylko w dwóch sytuacjach:

  • W myśl art. 401 ust. 1 i 2 - przed przyjęciem do izby wytrzeźwień
  • W myśl art. 47 - w razie podejrzenia, że przestępstwo zostało popełnione po spożyciu alkoholu

A to według "DGP" oznacza, że tych przepisów nie da się zastosować w czasie prewencyjnych kontroli drogowych, gdy policja zatrzymuje kierowców po kolei, a nie tych, co do których istnieje podejrzenie, że jadą po alkoholu.

Radio ZET/Dziennik Gazeta Prawna/MS

Więcej: