Duże zmiany w szkołach. MEN i IPN nauczą "najnowszej historii polski"

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczyna współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej. Obie instytucje będą wspólnie tworzyć podstawy programowe z historii i wiedzy o społeczeństwie i upowszechniać "najnowszą historię Polski".

MEN i IPN będą wspólnie opracowywać podstawy programowe kształcenia ogólnego z zakresu najnowszej historii Polski. IPN ma rekomendować historyków do pracy przy tworzeniu podstaw programowych z przedmiotu historia i wiedza o społeczeństwie.

Aktywny udział młodzieży w przedsięwzięciach patriotycznych

Obie instytucje będą współpracować przy "opracowywaniu projektów różnych form doskonalenia nauczycieli w zakresie wiedzy z najnowszej historii Polski". Mają też wspierać doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów humanistycznych i wpływać na "aktywny udział młodzieży w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych IPN na wszystkich poziomach nauczania szkolnego".

Radio ZET/PAP/MS

Więcej: